TIN NỔI BẬT
Năng lực quản trị sự thay đổi

Với mục đích hỗ trợ các nhà lãnh đạo/quản lý của BIDV có thể thực hiện hiệu quả việc quản lý sự thay đổi, BIDV đã xây dựng từ điển năng lực Quản lý sự thay đổi bao gồm định nghĩa và 04 cấp độ năng lực từ thấp đến cao.

Thông tin về Chứng chỉ Kiểm toán nội bộ công chứng CIA (Certified Internal Auditor)

Chứng chỉ CIA được cấp bởi Hiệp Hội Kiểm Toán Nội Bộ Hoa Kỳ IIA (The Institute of Internal Auditors), tổ chức nghề nghiệp quốc tế về Kiểm toán nội bộ duy nhất được thế giới công nhận. 

JW Player goes here
 
TỶ GIÁ