TIN NỔI BẬT
Đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo và khảo thí tại BIDV

Được nâng cấp từ Trung tâm Đào tạo thành Trường Đào tạo Cán bộ BIDV từ tháng 4/2012, bốn năm qua, tập thể nhà Trường đã có những nỗ lực đổi mới, sáng tạo không ngừng, tạo nhiều dấu ấn, có uy tín, thương hiệu; đặc biệt là hoạt động đào tạo và khảo thí.

 
Ghi chép tại lớp đào tạo Tiếng Anh dành cho các Học viên Lãnh đạo Ngân hàng tương lai

Bắt đầu từ ngày 21/3/2016, Trường Đào tạo cán bộ đã tổ chức chương trình đào tạo Tiếng Anh nâng cao cho các học viên Lãnh đạo Ngân hàng tương lai xuất sắc khóa 1,2,3.

Hội thảo “TPP và tác động đối với ngành tài chính, ngân hàng tại Việt Nam”

Ngày 31/03/2016, Phòng TVHTQT Trường ĐTCB đã phối hợp với các Ban DCTC, KHCL, KHDNNN và TTNC cử đại diện tham gia buổi Hội thảo “TPP và tác động đối với ngành tài chính ngân hàng Việt Nam” do Trung tâm đào tạo quản trị G&H Việt Nam tổ chức.

JW Player goes here
 
TỶ GIÁ