GIỚI THIỆU
Khóa đào tạo “Cán bộ mới năm 2017 – đợt 2”
 11/09/2017 09:00      

1. Mục tiêu:  Giúp học viên:

- Hội nhập vào môi trường làm việc của BIDV: Quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức, cơ chế chính sách liên quan đến người lao động, văn hoá BIDV…;

- Nắm được những nội dung cơ bản về hoạt động ngân hàng, tài chính…nhằm chuẩn hoá đội ngũ cán bộ BIDV.

 2. Đối tượng: Cán bộ làm nghiệp vụ được tuyển dụng hoặc chuyển từ cơ quan khác vào  BIDV trong năm 2016 và năm 2017 nhưng chưa tham dự chương trình đào tạo cán bộ mới;

3. Giảng viên: Nội ngành.

4. Hình thức khóa đào tạo: tập trung kết hợp elearning(cuối khóa học cấp quyết định công nhận hoàn thành khóa đào tạo cho những học viên đủ điều kiện theo quy định).

5. Học phí dự kiến: Theo quy định hiện hành của BIDV.

 

Trường Đào tạo Cán bộ BIDV

 

TIN BÀI KHÁC
JW Player goes here