GIỚI THIỆU
Tọa đàm khoa học
 28/02/2013 09:53      

Trước những gia tăng ngày càng lớn của rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng trên cơ sở khoa học kiểm chứng đã trở thành chính sách nòng cốt, đóng vai trò nền tảng cho sự thành công trong dài hạn và an toàn hoạt động ngân hàng. Mô hình dự báo xác suất vỡ nợ và định lượng tổn thất tín dụngdựa trên nghiên cứu các nhân tố rủi ro trọng yếu (nhân tố tài chính và phi tài chính) tích hợp với các phần mềm thống kê chuyên nghiệp được biết đến như một công cụ quản lý rủi ro thông minh, có cơ sở khoa học, đã và đang được áp dụng rộng rãi tại các NHTM hiện đại trên thế giới. Thấy rõ lợi ích và ý nghĩa quan trọng của vấn đề trên, Chi nhánh Sở giao dịch 1 dưới sự chỉ đạo của Chủ đề tài là đ/c Lê Thị Kim Khuyên - Ủy viên HĐQT (Nguyên Giám đốc CN SGD1) đã  hoàn thành việc nghiên cứu đề tài “Xây dựng mô hình dự báo xác suất vỡ nợ (PD) & định lượng tổn thất tín dụng theo tiêu chuẩn BASEL II tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam”

Xác định đây là một đề tài lớn và có ảnh hưởng quan trọng đến công tác quản lý rủi ro tín dụng của BIDV, ngày 4/10/2012 tại Trường Đào tạo cán bộ, Thường trực HĐKH đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học kết hợp nghiệm thu đề tài với thành phần tham dự là các đồng chí Lãnh đạo BIDV, các đ/c là Ủy viên HĐKH, đại diện lãnh đạo các Ban liên quan tại HSC và các Chi nhánh trên địa bàn Hà Nội; chủ trì buổi tọa đàm là TS. Cấn Văn Lực - Hàm Phó Tổng giám đốc - Chủ tịch HĐKH. Buổi tọa đàm đã thu hút sự quan tâm, tạo không khí trao đổi, chia sẻ, đóng góp ý kiến cởi mở và được các đại biểu đánh giá cao ý nghĩa khoa học, khả năng áp dụng vào thực tế hoạt động của BIDV, phù hợp với thông lệ quốc tế và xu hướng hiện đại hóa công tác quản lý rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Kết luận tại buổi tọa đàm, TS Cấn Văn Lực đã nêu rõ Đề tài đã được nghiệm thu, tuy nhiên Mô hình dự báo xác suất vỡ nợ và định lượng tổn thất tín dụng  mới chỉ nghiên cứu cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp, do vậy nhóm nghiên cứu cần tiếp tục mở rộng đối tượng nghiên cứu đến các định chế tài chính và khách hàng cá nhân để tiến tới áp dụng nhân rộng toàn hệ thống BIDV.

TIN BÀI KHÁC
JW Player goes here