GIỚI THIỆU
Tổ chức khóa đào tạo Nhận diện thương hiệu, sự kiện và xử lý khủng hoảng truyền thông
 11/03/2013 08:58      

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2013 đã được Chủ tịch HĐQT BIDV phê duyệt tại Nghị quyết số 49/NQ- HĐQT ngày 09/01/2013, Trường Đào tạo Cán bộ đã phối hợp với Ban Thương hiệu và Quan hệ công chúng và các đơn vị liên quan chuẩn bị để tổ chức khoá đào tạo “Nhận diện thương hiệu, sự kiện và xử lý khủng hoảng truyền thông”, Trường Đào tạo xin thông báo kế hoạch triển khai các Khoá đào tạo này cụ thể như sau

1.      Mục đích:

 Nâng cao nhận thức và kỹ năng trong công tác thương hiệu và truyền thông cho các cán bộ thiết kế, marketing của các đơn vị thành viên; Ban/Trung tâm HSC.

2. Đối tượng tham dự:

Lãnh đạo phòng/cán bộ phụ trách công tác truyền thông và thương hiệu tại các chi nhánh BIDV; Lãnh đạo phòng/ cán bộ phụ trách Marketing sản phẩm tại HSC.

3. Thời lượng đào tạo: 3 ngày/1 lớp

4. Số lớp: Dự kiến 02 lớp, mỗi lớp khoảng 60 học viên

5. Thời gian, Địa điểm

-         Lớp 1: Từ 11-13/04/2013 tại Đà Nẵng

-         Lớp 2: Từ 9-11/05/2013 tại Đồ Sơn

6. Đối tác và Giảng viên: Giảng viên nội ngành và bên ngoài
TIN BÀI KHÁC
JW Player goes here