GIỚI THIỆU
Khóa đào tạo “Lãnh đạo phòng quan hệ khách hàng cá nhân”
 21/05/2013 01:46      

Trường Đào tạo cán bộ BIDV tổ chức khóa đào tạo như sau:

1.      Danh sách học viên tham dự, tài liệu khóa học:

- Danh sách học viên: theo số lượng đã đăng ký.

- Tài liệu khóa đào tạo: Phát trực tiếp tại lớp học.

2.      Số lượng học viên, thời gian, địa điểm tổ chức: 02 lớp, trong đó 01 lớp tổ chức tại Hà Nội và 01 lớp tổ chức tại TP. HCM, cụ thể như sau:

 

TT

Chuyên đề đào tạo

Thời gian

Số lượng học viên

1

Kỹ năng quản lý

03 ngày từ 27/5 – 29/5/2013

31

28

2

Kỹ năng mềm

03 ngày từ 30/5 – 1/6/2013

34

28

 

Địa điểm tổ chức

 

Hà Nội

TP. HCM.

(Buổi sáng từ 8h30 – 11h30, buổi chiều từ 13h30 – 16h30; khai giảng 8h30 ngày 27/5/2013).

 

TIN BÀI KHÁC
JW Player goes here