CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC
Khóa đào tạo dịch vụ quản lý dịch vụ tài sản cá nhân cao cấp (WEALTH MANAGEMENT)
 09/08/2017 09:41      
Quản lý tài sản cá nhân cao cấp (Wealth Management – WM) là một dịch vụ ngân hàng dành cho phân khúc khách hàng cá nhân có thu nhập cao và không còn xa lạ trên thế giới. Tuy nhiên tại Việt Nam, dịch vụ này mới chỉ được một số ngân hàng thương mại triển khai (ANZ, MB). Cùng với xu hướng gia tăng tầng lớp người dân có thu nhập cao tại Việt Nam, các ngân hàng thương mại trong nước ngày càng quan tâm đến tiếp cận và phát triển mảng nghiệp vụ này.

Nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về WM tại BIDV, Trường Đào tạo cán bộ đã đầu mối phối hợp với Ban Phát triển NHBL tổ chức chương trình đào tạo Dịch vụ quản lý tài sản cá nhân cao cấp (Wealth Management) từ ngày 15/11 – 17/11/2016 tại Hà Nội, đối tác đào tạo là Công ty ERI Bancaire và DT Asia. Đây là các đơn vị hàng đầu tại Singapore chuyên cung cấp các giải pháp phần mềm và đào tạo trong lĩnh vực WM. Khóa học có sự tham gia của học viên từ các Ban Phát triển NHBL, Ban Pháp chế, Ban Kinh doanh vốn và tiền tệ, Ban Kế hoạch chiến lược. Nội dung đào tạo giới thiệu kiến thức cơ bản về WM bao gồm: các mô hình phổ biến trên thế giới; chiến lược phát triển; các vấn đề liên quan đến giải pháp phần mềm; các vấn đề pháp lý; điều kiện và kinh nghiệm để triển khai WM.

Giảng viên được mời giảng trong 03 ngày là ông Benjamin Lim - chuyên gia từng giữ các vị trí quan trọng trong mảng WM tại các tổ chức có uy tín như Công ty dịch vụ tài chính toàn cầu Thụy Sĩ UBS AG, Ngân hàng cá nhân HSBC và hiện tại đang đồng sở hữu Công ty tư vấn về WM tại Singapore. Cùng với những kinh nghiệm, kiến thức và tài liệu tích lũy được, ông đã nhiệt tình chia sẻ kiến thức bổ ích, cập nhật xu hướng mới nhất trên thế giới và trong khu vực, cung cấp các mẫu biểu, tài liệu, các case study cho học viên để cùng thảo luận. Ông cũng được các học viên đánh giá rất cao về phương pháp giảng dạy, truyền đạt nhiệt tình, tâm huyết, cởi mở và lôi cuốn.

Nhìn chung, khóa học đã đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra và mang lại kiến thức nền tảng ban đầu cho các học viên - những cán bộ được kỳ vọng sẽ là đội ngũ tiên phong góp phần đưa WM trở thành một dịch vụ cao cấp của BIDV trong tương lai không xa.

Mô hình dịch vụ ngân hàng cá nhân cao cấp tại một ngân hàng đa năng thông thườngCác nhân tố tác động đến dịch vụ quản lý tài sản cá nhân cao


Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ quản lý tài sản cá nhân cao cấp của khách hàng có thu nhập cao
Câu hỏi: “Yếu tố nào sau đây quan trọng nhất với bạn khi bạn lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ quản lý tài chính cá nhân?”. Đối với điểm phần trăm (PP), màu đỏ chứng tỏ yếu tố này quan trọng hơn đối với khách hàng có thu nhập cao trên 60 tuổi, màu xanh chứng tỏ yếu tố này quan trọng hơn đối với khách hàng có thu nhập cao dưới 40 tuổi

(Nguồn: Capgemini Fanancial Services Analysis, 2016; Global HNW Insights Survey 2016, Capgemini
)
                                                                                           
                                                                 Phòng Tư vấn dịch vụ tài chính & Hợp tác quốc tế
TIN BÀI KHÁC
JW Player goes here