CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC
Tọa đàm “Cập nhật tình hình thị trường Tài chính Việt Nam và giải pháp xử lý Nợ xấu”
 28/08/2017 09:16      

Ngày 2/8/2017 tại Hà Nội, Trường ĐTCB đã đầu mối tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề “Cập nhật tình hình thị trường Tài chính Việt Nam và giải pháp xử lý Nợ xấu”.


            


Hai diễn giả chính của buổi Tọa đàm là GS. Andreas Hauskrecht - Trường Kinh doanh Kelley, Đại học Indiana - Mỹ, và TS. Cấn Văn Lực đã chia sẻ, cập nhật diễn biến tình hình thị trường Tài chính của Việt Nam và Mỹ trong thời gian qua, vấn đề nợ xấu của Việt Nam và từ đó bàn thảo các giải pháp, đề xuất - kiến nghị nhằm xử lý vấn đề này.

Buổi Tọa đàm đã nhận được sự quan tâm, tham gia và chia sẻ, thảo luận của đại diện Ngân hàng nhà nước (Vụ Tài chính tiền tệ, Vụ Pháp chế,...), công ty Quản lý nợ (VAMC), nhóm Sáng kiến Việt Nam (VNI), Công ty Chứng khoán Sài gòn, đại diện một số đơn vị nghiên cứu, đào tạo (Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, ...) và các đơn vị liên quan của BIDV (Trung tâm Nghiên cứu, Ban QLTD, ĐCTC, KHCL, Trường ĐTCB...).

Với không khí trao đổi cởi mở, thẳng thắn, buổi Tọa đàm đã mang lại cơ hội để hai diễn giả cùng các khách mời cùng bàn luận, đưa ra các quan điểm, giải pháp hữu ích và là tiền đề cho các giải pháp khả thi có thể sẽ sớm đề xuất, kiến nghị đối với các cơ quan quản lý của Việt Nam trong thời gian tới.

 

Tài liệu Tọa đàm được đăng tải tại intranet Trường ĐTCB/Tư vấn-Hợp tác quốc tế/Hội thảo quốc tế và Tư vấn-Hợp tác quốc tế/Thông tin khác.

 

                                                                                    Phòng Tư vấn & Hợp tác quốc tế
TIN BÀI KHÁC
JW Player goes here