TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
Thông tin về Chứng chỉ Kiểm toán nội bộ công chứng CIA (Certified Internal Auditor)
 09/08/2017 09:16      


1. Thông tin chung

-          Chứng chỉ CIA được cấp bởi Hiệp Hội Kiểm Toán Nội Bộ Hoa Kỳ IIA (The Institute of Internal Auditors), tổ chức nghề nghiệp quốc tế về Kiểm toán nội bộ duy nhất được thế giới công nhận. IIA được thành lập vào năm 1941 và hiện có hơn 185.000 hội viên đến từ hơn 190 quốc gia;

-          CIA là chứng chỉ kiểm toán nội bộ công chứng được công nhận là chứng chỉ đáng tin cậy trong việc đánh giá năng lực chuyên môn trong kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro doanh nghiệp;

-          Nội dung học bổ ích, thiết thực, thời gian học ngắn, người học có thể hoàn thành chương trình CIA trong 120 giờ học và ôn thi.

-          Thông tin chi tiết tại website của IIA: https://global.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/Exam-Syllabus.aspx.

2. Lợi ích đạt được

-          Nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo sự khác biệt, vượt bậc trong nghề nghiệp của bản thân;

-          Mở rộng kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro doanh nghiệp theo tiêu chuẩn hành nghề quốc tế;

-          Kết nối mạng lưới hội viên của Hiệp hội Kiểm toán Nội bộ Hoa Kỳ (IIA) trên toàn cầu;

-          Được truy cập vào kho học liệu, tạp chí chuyên ngành Kiểm toán nội bộ của tổ chức IIA.

3. Đối tượng học viên

-            Nhân sự đang làm việc bộ phận Kiểm toán nội bộ, ban Kiểm soát, Quản lý rủi ro và các cấp quản lý;

-            Người làm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, tài chính, ngân hàng, luật, quản trị doanh nghiệp muốn tìm hiểu sâu về kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro doanh nghiệp.

4. Điều kiện nhận Chứng chỉ

-          Thi đậu 3 kỳ thi của chương trình CIA;

-          Có bằng Đại học tại các trường được công nhận (tại Việt Nam và nước ngoài);

-          Có 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí phù hợp.

5. Các môn thi: gồm có 3 Học phần chính về lý thuyết và thực tế về kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro (gồm 20 nội dung nhỏ liên quan - chi tiết theo file đính kèm về nội dung học), cụ thể:

-          Học phần 1 – Internal Audit Basics: Trang bị cho học viên các kiến thức căn bản về kiểm toán nội bộ;

-          Học phần 2 Internal Audit Practice: Cung cấp cho học viên những kiến thức thực tế trong quá trình làm việc tại vị trí kiểm toán nội bộ;

-          Học phần 3 – Internal Audit Knowledge Elements: Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng liên quan đến môi trường kinh doanh, kỹ năng quản trị rủi ro, cấu trúc tổ chức và các kỹ năng thiết yếu cần thiết mà một người làm kiểm toán nội bộ tiêu chuẩn quốc tế cần phải có.

-          Ngôn ngữ tài liệu và thi: tiếng Anh.

-          Hình thức thi: Hình thức thi của CIA là trắc nghiệm 100% bằng tiếng Anh, điểm đạt: 600/750 điểm.

6. Lệ phí: Tổng mức phí khoảng USD $2,265 (đối với người chưa phải là hội viên của IIA), đóng trước mỗi Học phần thi, bao gồm:

ü    Phí Hội viên (nếu đóng hàng năm, hưởng các ưu đãi dành cho Hội viên);

ü    Lệ phí tuyển sinh;

ü    Phí thi 3 Học phần;

ü    Phí tài liệu.

            (các nội dung chi tiết theo file đính kèm giới thiệu về Chứng chỉ CIA hoặc website: https://global.theiia.org/certification/Pages/Pricing-Structure.aspx).

7. Một số đơn vị đào tạo được ủy quyền tổ chức thi lấy Chứng chỉ CIA tại Việt Nam:

-          Tổ chức đào tạo Smart Train (http://smarttrain.edu.vn/kiem-toan-noi-bo-cong-chung-cia/);

-          Viện Đào tạo FMIT (http://fmit.vn/);

-          Tổ chức đào tạo iPMAC (http://ipmac.vn/testing-centre/CPA/ipmac-chinh-thuc-duoc-uy-quyen-to-chuc-thi-cia); v.v.

 

Trường Đào tạo Cán bộ BIDV

 

TIN BÀI KHÁC
JW Player goes here