Khóa đào tạo "Quản lý rủi ro hoạt động theo Basel"

Từ ngày 17-19/05/2018, Trường ĐTCB đã phối hợp với Ban QLRRTT&TN và đơn vị Leoron Professional Development Institute (Dubai) triển khai tổ chức Khóa đào tạo “Quản lý rủi ro hoạt động theo Basel”. Khóa đào tạo đã thu hút được sự quan tâm của nhiều đơn vị trong toàn hệ thống BIDV bao gồm các Ban QLR-RTT&TN, KT, TC, ĐCTC, KHDNL, KHDNNVV, KHDNNN, PTNHBL, KDV&TT, TTT, TTTT, TTTNTTTM, Chi nhánh Hà Thành và Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV.


Trong suốt ba ngày học tập liên tục, mặc dù khối lượng nội dung đào tạo lớn, ngôn ngữ đào tạo bằng tiếng Anh, thời gian học tập thường kết thúc muộn nhưng các học viên đã luôn học tập với thái độ nghiêm túc, chủ động, tích cực trao đổi, chia sẻ, hỏi đáp với giảng viên để có thể thu lượm được nhiều nhất những  kiến thức và kinh nghiệm cho công việc.

Bên cạnh đó, giảng viên, chuyên gia của khóa học, ông Phil-ip Martin, đã nhận được sự đánh giá cao từ học viên. Ông Philip Martin đã để lại ấn tượng rất tốt không chỉ bởi kiến thức và kinh nghiệm thực tế sâu rộng trong lĩnh vực đào tạo, mà còn bởi sự nhiệt tình và tâm huyết, bài giảng luôn tràn đầy năng lượng; giảng viên thường xuyên chủ động trao đổi, gắn kết với học viên cũng như chia sẻ, giải đáp đầy đủ các câu hỏi của học viên.

Khóa học được đa số học viên đánh giá hài lòng và hy vọng những kiến thức, nội dung và kinh nghiệm chia sẻ của giảng viên sẽ đóng góp, hỗ trợ các Ban liên quan trong thực tế công việc nhằm tích cực chuẩn bị cho việc triển khai, áp dụng công tác QLRRHĐ tại BIDV theo chuẩn mực quốc tế Basel 2.

Phòng Tư vấn dịch vụ tài chính và Hợp tác quốc tế