Khoá đào tạo Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản

Thực hiện kế hoạch đào tạo và khảo thí năm 2013 theo Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT của Chủ tịch HĐQT ngày 9/1/2013, Trường Đào tạo đã phối hợp với Đối tác được lựa chọn và các đơn vị liên quan làm các công tác chuẩn bị để tổ chức khoá đào nghiệp vụ đấu thầu cơ bản năm 2013.

 Trường Đào tạo xin thông báo kế hoạch triển khai các Khoá đào tạo này cụ thể như sau:

1. Mục đích

          Trang bị cho học viên những kiến thức, những quy định chung về đấu thầu, cập nhật và

 tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu và năng cao kỹ năng phục vụ công tác đấu thầu, thẩm định tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Cuối khóa học, học viên đạt yêu cầu sau bài kiểm tra sẽ được cấp chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu cơ bản.

2. Đối tượng và số lượng học viên

-     Đối tượng: Cán bộ tại các Ban HSC và các chi nhánh, đơn vị thành viên BIDV: Lãnh đạo đơn vị, Cán bộ Kế toán, Quản lý Dự án, Cán bộ Kế hoạch chuyên gia đấu thầu và các cán bộ có nhu cầu (chưa có chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu cơ bản).

-     Số lượng lớp: 02 lớp, dự kiến 30 học viên/lớp

3. Thời gian và địa điểm tổ chức

Lớp 1: Thời gian đào tạo: 2 ngày (dự kiến từ 29 - 30/3/2013)

 Địa điểm: Hà Nội.

Lớp 2: Thời gian đào tạo: 2 ngày (dự kiến từ 05 - 06/4/2013)

Địa điểm: Tp. HCM.

4. Đối tác cung cấp dịch vụ đào tạo và giảng viên: Giảng viên bên ngoài

Trường Đào tạo Cán bộ BIDV