Khóa đào tạo “Quản lý dự án chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế”

1.   Mục tiêu của khóa học:

- Giúp học viên cập nhật kiến thức theo chuẩn quốc tế về quản lý dự án, từ đó phát triển kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề; có khả năng phát hiện và quản lý rủi ro giúp nâng cao hiệu quả quản lý dự án của tổ chức; chuyển từ việc thụ động xử lý sự cố sang việc chủ động phòng ngừa rủi ro.

- Tiếp cận quy trình quản lý dự án tuân thủ theo chuẩn quốc tế PMI (Học viện Quản lý dự án Hoa Kỳ), từ đó nâng cao hiệu quả và cải tiến các vấn đề tồn tại của các quy trình chuyên môn, biết cách lập kế hoạch, kiểm soát và theo dõi tiến độ, chất lượng triển khai dự án, xử lý tình huống một cách chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế; có cách nhìn đầy đủ, chuyên nghiệp khi triển khai một dự án của tổ chức.

- Chuẩn bị kiến thức cho khóa học luyện thi chứng chỉ Quản lý dự án quốc tế PMP (Project Management Professional) là chứng chỉ có uy tín trên toàn thế giới.

2.   Đối tượng đào tạo: Lãnh đạo/cán bộ các Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính và lãnh đạo/cán bộ các Chi nhánh trên địa bàn Hà Nội đang tham gia/quản lý các dự án của BIDV (nếu có nhu cầu).

3.   Số lớp, số lượng học viên/lớp, thời gian, địa điểm đào tạo (dự kiến):

-         Số lớp: 01 lớp (tại Hà Nội;

-         Số lượng học viên/lớp: dự kiến 25-30 người/lớp;

-         Thời gian đào tạo (dự kiến): ngày 17-20/10/2018 (thứ Tư – thứ Bảy);

4.   Hình thức đào tạo: tập trung

5. Chi phí đào tạo: không  phân bổ chi phí về các đơn vị trong hệ thống có cử cán bộ tham gia đào tạo (theo Thông báo số 3129/TB-BIDV ngày 31/05/2018 của Ban TC).

6. Học phí và hình thức thanh toán: Theo quy định hiện hành của BIDV.

Trường Đào tạo Cán bộ BIDV