Khóa đào tạo “Quảng cáo Google adwords”

1. Mục đích khóa học: Qua khóa học, học viên có thể:

- Hiểu được nguyên lý hoạt động của quảng cáo Google adwords;

- Nắm bắt được các kỹ thuật chạy quảng cáo để gia tăng hiển thị của website trên các công cụ tìm kiếm (google adwords, SEO,…);

- Cách viết nội dung thu hút khách hàng, nhắm đúng tới khách hàng có nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng;

- Cách tự chạy quảng cáo hiệu quả, tăng lợi nhuận, giảm chi phí.

2. Đối tượng tham dự: Các cán bộ thực hiện công việc marketing tại Trung tâm Mạng xã hội; Ban Thương hiệu, Trung tâm thẻ, Ban Phát triển Ngân hàng Bán lẻ và các Ban/TT TSC có nhu cầu.

3. Giảng viên: Ông Mai Xuân Đạt- Giảng viên và đã tham gia diễn giả tại nhiều hội thảo lớn về Digital Marketing với nhiều năm kinh nghiệm trong thực thi và giảng dạy về Google adwords và SEO.

 4. Số lớp, số lượng học viên/lớp (dự kiến):

- Số lớp: 01 lớp;

- Số lượng học viên/lớp: 20-30 học viên/lớp;

 5. Thời lượng, thời gian, địa điểm tổ chức (dự kiến):

- Thời lượng: 03 ngày;

- Thời gian: 18-20/10/2018;

- Địa điểm tổ chức: Hà Nội.

 6. Hình thức đào tạo: Tập trungCuối khóa học có cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học cho học viên đạt đủ điều kiện theo quy định.

7. Học phí và hình thức thanh toán: Theo quy định hiện hành của BIDV.

Trường Đào tạo Cán bộ BIDV