Khóa đào tạo “Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng doanh nghiệp”

1.   Mục tiêu đào tạo:

- Giúp cán bộ KHDN xây dựng và duy trì tư duy dịch vụ khách hàng, và quy trình chăm sóc khách hàng;

- Tạo lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ tốt đẹp, nhằm quản lý tốt chất lượng dịch vụ và chính sách marketing của đơn vị;

- Nắm bắt tâm lý khách hàng, thỏa mãn khách hàng;

- Tìm hiểu quy trình tư vấn bán hàng và giải quyết các vấn đề có liên quan cho khách hàng doanh nghiệp;

- Tập trung cải thiện một số kỹ năng tư vấn và chăm sóc khách hàng doanh nghiệp cụ thể đối với cán bộ KHDN.

3.   Đối tượng; số lớp, số lượng học viên dự kiến, thời lượng đào tạo:

- Cán bộ KHDN các chi nhánh, cán bộ các Ban/Trung tâm TSC có nhu cầu;

- Số lớp, số lượng học viên: Dự kiến tổ chức 04 lớp, 30-35 học viên/lớp;

- Thời lượng đào tạo: 03 ngày/lớp.

4.   Kiểm travà cấp giấy chứng nhận đào tạo: Kết thúc khóa học, học viên tham gia làm bài kiểm tra cuối khóa trên lớp. Trường ĐTCB ký quyết định công nhận hoàn thành khóa đào tạo đối với học viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

5.  Giảng viên: Ngoài ngành.

            6.  Học phí: Theo quy định hiện hành của BIDV.

Trường Đào tạo Cán bộ BIDV