Bàn về văn hóa học hỏi tại BIDV

“Văn hóa” là cụm từ mà chúng ta nghe thấy hàng ngày, trong đó văn là “vẻ đẹp”, hoá là “trở thành”; văn hoá là những cái tốt, cái đẹp có giá trị, “văn hóa”ghép với rất nhiều từ khác để trở thành cụm từ ghép: văn hóa dân tộc, văn hóa làng xã, văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp…. Trên thế giới hiện nay có trên 200 định nghĩa về văn hóa, tuy nhiên theo cách định nghĩa của UNESCO năm 2002 thì “Văn hóa nên được đề cập đến như là một tập hợp của những đặc trưng về tâm hồn, vật chất, tri thức và xúc cảm của một xã hội hay một nhóm người trong xã hội và nó chứa đựng, ngoài văn học và nghệ thuật, cả cách sống, phương thức chung sống, hệ thống giá trị, truyền thống và đức tin”.

Văn hóa học hỏi

Văn hóa học hỏi là các đặc trưng về việc học hỏi thể hiện qua cách thức triển khai rộng khắp việc học hỏi trong tổ chức, trở thành một nhu cầu, giá trị và đức tin của từng cá nhân trong tổ chức. Văn hóa học hỏi phải bắt nguồn từ các đặc trưng của văn hóa doanh nghiệp, gắn liền với hệ giá trị của doanh nghiệp đó. Tại doanh nghiệp, văn hóa học hỏi được thế hiện: Học qua công việc chiếm 70%, học người khác chiếm 20% và học qua đào tạo10%. Việc học hỏi được triển khai bằng nhiều hình thức khác nhau: Tập trung trên lớp, Elearning, tóm tắt sách, Chia sẻ các thông tin, kinh nghiệm sống; Tham gia các liên dự án, tham gia các cuộc thi nâng cao nhận thức, phát động các phong trào nghiên cứu và sáng tạo…

Văn hóa học hỏi tại BIDV

Ngay từ những ngày đầu thành lập Ngân hàng kiến thiết Việt Nam với chức năng chính là hoạt động cấp phát vốn ngân sách nhà nước đến ngày nay là Ngân hàng thương mại cổ phần hoạt đông theo cơ chế thị trường: các thế hệ cán bộ của BIDV liên tục rút ra các bài học kinh nghiệm của chính mình, cho chính mình và của các thế hệ trước để BIDV ngày càng phát triển bền vững.

Và hàng năm chúng ta triển khai 400-500 lớp cho 25000-30000 lượt cán bộ, tổ chức hàng trăm cuộc thi, các đợt sát hạch năng lực chuyên môn và quản lý, các hội thảo, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, triển khai các công tác xây dựng đề tài khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến….. triển khai hàng loạt các dự án để hiện đại hóa ngân hàng, tiệm cận với chuẩn quốc gia….. Ngoài việc học ở trường lớp, cán bộ BIDV còn học ở chính đối tác, đồng nghiệp, bạn bè và các khách hàng của mình…..

Để triển khai văn hóa học hỏi hiệu quả tại BIDV, trước hết cần thống kê, hệ thống hóa thành các nội dung cụ thể; các công việc đã triển khai liên quan đến văn hóa học hỏi tại BIDV; Đánh giá những điểm mạnh và những hạn chế;Truyền thông những điểm tốt, khơi dậy niềm tự hào về văn hóa học hỏi tại BIDV, bởi như Dale Canergie – nhà văn, nhà thuyết trình người Mỹ đã từng nói: “Khi bạn động viên khích lệ người khác ở điểm họ gần tốt thì họ sẽ làm mọi cách để điểm đó trở nên tốt hơn”. Để học hỏi trở thành một nhu cầu, giá trị và đức tin của từng cá nhân trong tổ chức cần gắn với công việc cụ thể, quyền lợi, trách nhiệm của cán bộ, được cụ thể hóa như là một check list hàng ngày và được động viên, ghi nhận của các cấp quản lý….

Vũ Thanh