Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2018 và Triển khai kế hoạch 06 tháng cuối năm 2018Năm 2018 là năm bản lề của kế hoạch hoạt động giai đoạn 2018-2020 của Trường ĐTCB; Nhằm tổng kết lại những kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm 2018, ngày 16/07/2018, Trường Đào tạo cán bộ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2018 và triển khai kế hoạch 06 tháng cuối năm 2018.

Tham dự Hội nghị có Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thiên Hoàng, đại diện Lãnh đạo các Ban/Trung tâm và Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Trường ĐTCB. Hội nghị đã diễn ra một cách bài bản chuyên nghiệp, trong không khí ấm áp với nhiều hoạt động ý nghĩa:

Tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thiên Hoàng đã phát biểu ghi nhận những kết quả mà Trường ĐTCB đã đạt được trong thời gian qua trên tất cả các mặt hoạt động: (i) Công tác triển khai đào tạo vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra: tổ chức được 185 lớp (đạt 54% kế hoạch năm) cho 17.025 lượt học viên (đạt 88% kế hoạch năm), chất lượng các khóa đào tạo được đánh giá cao hơn so với cùng kỳ năm 2017 và đã tăng cường triển khai đào tạo theo hình thức Elearning và đào tạo theo cụm; Triển khai thành công một số các chường trình đào tạo trọng điểm: như Lãnh đạo ngân hàng tương lai khóa 7; Cán bộ mới Đào tạo chuyên sâu theo Basel 2…; (ii) Công tác khảo thí, sát hạch đặc biết là công tác tuyển dụng tập trung 2018 được triển khai một cách bài bản, ng-hiêm túc và khách quan; tổ chức thành công Hội thi dịch vụ thúc đẩy tinh thần học tập của cán bộ trên toàn hệ thống; (iii) Công tác nghiên cứu khoa học triển khai bài bản, khoa học, hữu ích và thiết thực với BIDV; tổ chức thành công chuỗi hoạt động Ngày hội sáng tạo tại BIDV, thúc đẩy phong trào nghiên cứu, đổi mới sáng tạo phục vụ tốt hoạt động kinh doanh của BIDV; (iv) Công tác hợp tác quốc tế: được đẩy mạnh, chú trọng; đã kết nối, gặp gỡ, duy trì, phát triển quan hệ hợp tác với gần 30 đối tác đào tạo trong và ngoài nước; Xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai Đề án Phát triển Văn hóa học hỏi sáng tạo chính thức triển khai tại BIDV từ 01/07/2018.

Bên cạnh đó, PTGĐ cũng đưa ra định hướng cụ thể đối với các mảng hoạt động của Trường trong 06 tháng cuối năm 2018 theo hướng ngày càng bài bản, chuyên nghiệp hơn nữa như: (i) Bám sát các Nghị quyết, văn bản, chỉ đạo của Tổng giám đốc để triển khai thành công kế hoạch 2018; Hoàn thành một số Đề án quan trọng, có tính hệ thống; (ii) Công tác đào tạo: Nghiên cứu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, tập trung đẩy mạnh hình thức đào tạo trực tuyến; Triển khai các khóa đào tạo với thời gian, số lượng phù hợp; chú trọng đào tạo các kỹ năng mềm, kỹ năng-kinh nghiệm quản lý; kiểm soát rủi ro…, đào tạo dự án như Đề án Ngân hàng số; Hoàn thành việc xây dựng Khung chương trình đào tạo và triển khai theo lộ trình đã được TGĐ phê duyệt; (iii) Về công tác nghiên cứu khoa học: Tăng cường truyền thông, nhân rộng đề tài nghiên cứu khoa học thiết thực; Nghiên cứu ban hành quy định, quy chế để đánh giá thành phần tham gia nghiên cứu cũng như ghi nhận thành tích trong nghiên cứu; (iv) Về công tác khảo thí, sát hạch: phối hợp với Ban TCCB rà soát, đánh giá tổng thể công tác tuyển dụng tập trung của BIDV trong giai đoạn vừa qua, qua đó làm cơ sở để kiến nghị, đề xuất đổi mới phương thức tuyển dụng; Đồng thời, Trường đầu mối nghiên cứu, xây dựng đề thi cơ bản, sát với năng lực của thí sinh; tổ chức thành công các kỳ thi của BIDV; (v) Công tác tư vấn và hợp tác quốc tế: Cần chọn lọc các đối tác phù hợp với lĩnh vực, ngành nghề, nhu cầu của BIDV; xây dựng các chương trình đào tạo hiệu quả, thiết thực, chọn lọc kỹ đối tượng học viên, tránh lãng phí nguồn lực;

Hội nghị cũng đã vinh danh các tập thể và cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho hoạt động của Trường trong 06 tháng đầu năm 2018

Vũ Thanh