Chương trình đào tạo cập nhật kiến thức hàng năm cho Giám đốc,Phó giám đốc Ban/TT/ĐVTV


Ảnh : Lớp cập nhật kiến thức hàng năm cho Phó Giám đốc các Ban/ TT/ ĐVTC tại Vũng Tàu

Tiếp nối thành công của các chương trình đào tạo cập nhật kiến thức những năm trước, trong tháng 8 và 9/2018, Trường Đào tạo cán bộ đã tổ chức thành công chương trình đào tạo “Cập nhật kiến thức hàng năm cho Lãnh đạo các Ban/TT/ĐVTV”. Chương trình năm nay gồm ba lớp, dành cho hai đối tượng và được tổ chức tách biệt. Trong đó, lớp dành cho đối tượng là Giám đốc của các Ban/Trung tâm/ ĐVTV BIDV gồm 57 học viên được tổ chức tại TP. Đà Nẵng từ ngày 20 – 24/8/2018; còn hai lớp dành cho 124 Phó Giám đốc được tổ chức tại Hải Phòng từ ngày 13 -17/8/2018 và tại Vũng Tàu từ ngày 10-14/9/2018.

Ảnh : GĐ Trường ĐTCB TS. Cấn Văn Lực Trao quà cho nhóm học viên xuất sắc

Đây là chương trình đào tạo trọng yếu, chất lượng cao, nhận được sự quan tâm đặc biệt của Ban lãnh đạo BIDV. Theo Chỉ thị 7046/ CT-BIDV ngày 3/10/2017 của Tổng giám đốc về việc tăng cường công tác đào tạo, xây dựng văn hóa học tập và sáng tạo đổi mới tại BIDV thì cứ hai năm một lần đối với giám đốc và cứ ba năm một lần đối với phó giám đốc các Ban/ TT/ĐVTV sẽ phải dành ra tối thiểu 5 ngày để tham dự 1-2 chương trình cập nhật kiến thức như thế này.

Chương trình được xây dựng nhằm hướng tới 3 mục tiêu: (i) Giúp các cán bộ lãnh đạo cấp trung cập nhật, củng cố những thông tin, kiến thức, kỹ năng phục vụ cho công tác điều hành của mình; (ii) Tách khỏi công việc để nhìn lại và làm mới chính bản thân mình; (iii) Kết nối giao lưu giữa các Ban/Trung tâm TSC và các đơn vị thành viên. Chương trình năm nay đã nhận được sự tham gia giảng dạy trực tiếp của Tổng giám đốc Phan Đức Tú, các Phó tổng giám đốc Trần Xuân Hoàng, Nguyễn Thiên Hoàng, Lê Kim Hòa, Trần Lục Lang, chuyên gia Kinh tế trưởng Cấn Văn Lực và lãnh đạo các Ban KT&GS, TH&QHCC, QLRRTTTN, PC; cũng như sự chia sẻ của giám đốc các chi nhánh Hà Nội, Bình Dương. Kết thúc chương trình, các nội dung đào tạo đã được Học viên đánh giá rất cao, đặc biệt là phần chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trực tiếp từ các lãnh đạo trong Ban điều hành. Nhiều anh/chị học viên thậm chí mong muốn được tham gia các chương trình này hàng năm.


Ảnh : Lớp PGĐ tổ chức tại Hải Phòng

Tại lớp cập nhật kiến thức hàng năm cho Giám đốc, mặc dù thời gian học tập không dài nhưng khóa học vẫn có hoạt động thảo luận chủ đề nghiên cứu theo nhóm. Các học viên đều tích cực tham gia và đưa ra các giải pháp khả thi cho hoạt động tại BIDV. Sau khi kết thúc khóa học, Trường ĐTCB đã tổng hợp, tóm tắt các chuyên đề thảo luận, báo cáo TGĐ và gửi đến các PTGĐ phụ trách và các các Ban liên quan tại TSC để nghiên cứu đưa các giải pháp phù hợp vào phương hướng hoạt động năm 2019.


Ảnh : PTGĐ Lê Kim Hòa trao đổi tại lớp học

Trường ĐTCB hy vọng các chương trình đào tạo như thế này sẽ giúp lãnh đạo các đơn vị cập nhật được những vấn đề nóng hổi và sát sườn nhất, phục vụ tốt nhất công tác điều hành hoạt động của các đơn vị trong hệ thống. Được đồng hành cùng sự lớn mạnh của hệ thống BIDV là niềm tự hào của những người làm đào tạo và Trường ĐTCB sẽ cố gắng để ngày càng làm tốt hơn vai trò của mình.

Phòng Tổ chức đào tạo