Lễ tri ân Giảng viên nhân ngày 20/11Ngày 19/11/2018, Trường Đào tạo cán bộ tổ chức là Lễ tri ân Giảng viên BIDV nhằm tôn vinh các giảng viên tiêu biểu năm 2018 và những Thầy, Cô là giảng viên kiêm chức đã tham gia đào tạo năm 2018 góp phần đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại BIDV.

Tham dự buổi tri ân có UVHĐQT độc lập Lê Việt Cường, Phó TGĐ phụ trách Ban điều hành Lê Ngọc Lâm, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV Cấn Văn Lực, Kế toán trưởng Tạ Thị Hạnh, các Phó TGĐ: Trần Xuân Hoàng, Nguyễn Thiên Hoàng, Lê Trung Thành, Trần Phương; đại diện Lãnh đạo Ban/TT, đại diện Lãnh đạo các chi nhánh trên địa bàn Hà Nôi, các Giảng viên kiêm chức BIDV, đại diện Học viên Lớp Lãnh đạo Ngân hàng tương lai khóa 6, toàn thể Học viên Lớp tương lai khóa 7 và cán bộ giảng viên Trường Đào tạo cán bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó TGĐ phụ trách Ban điều hành Lê Ngọc Lâm đã chúc mừng thành công của Trường và khẳng định: Những năm qua, công tác đào tạo của BIDV đã có những đổi mới mang tính đột phá. Cùng với sự nâng cấp Trường Đào tạo cán bộ, công tác đào tạo của chúng ta ngày càng bài bản, chuyên nghiệp. Các chương trình đào tạo ngày càng sát với thực tế, giúp cho cán bộ không những có tri thức tiên tiến mà ngày càng giỏi kỹ năng nghiệp vụ. Các phương thức đào tạo được triển khai phong phú phù hợp với từng nhóm đối tượng học viên và nội dung đào tạo, đồng thời sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có. Đặc biệt, Trường Đào tạo đã chủ động, tích cực ứng dụng CNTT trong đào tạo, khảo thí; với tỷ lệ đào tạo qua E-learning và bắt đầu dùng QR code để điểm danh, dùng phần mềm đánh giá kết quả đào tạo. Những thành công trong công tác đào tạo không thể tách rời những đóng góp to lớn của đội ngũ giảng viên kiêm chức và giảng viên chuyên trách. Với gần 200 giảng viên kiêm chức và 4 Giảng viên chuyên trách, năm 2018 đã đảm nhiệm 45,2 % các nội dung chương trình đào tạo với chất lượng đào tạo ngang bằng với những giảng viên thuê ngoài, nội dung giảng ngày càng sát thực tế BIDV. Đặc biệt, các giảng viên đã truyền lửa, truyền sự tinh tú của văn hóa BIDV đến cán bộ trên toàn hệ thống, những điều mà giảng viên ngoài không thể làm được.

Nền kinh tế hiện nay ngày càng hội nhập sâu rộng, ngân hàng số đang thay đổi nhanh chóng, tạo ra nhiều cơ hội cũng như thách thức. Theo đó, Ban lãnh đạo BIDV đã xác định chiến lược ngân hàng số là trọng tâm quan trọng, đột phá của BIDV trong thời gian tới; đòi hỏi công tác đào tạo phải tiếp tục đổi mới, tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức, với phương châm đi tắt, đón đầu. Mặt khác tiếp tục gắn đào tạo với khung năng lực, nhất là đội ngũ cán bộ mới đào tạo để làm được việc ngay, phần đấu mỗi cán bộ có một tài khoản để học E-learning; tiếp tục đào tạo kỹ năng mềm cho cán bộ.

Tại Lễ tri ân, BIDV đã tuyên dương 6 Giảng viên tiêu biểu giai đoạn 2016-2018; 12 Giảng viên tiêu biểu, Giảng viên tích cực năm 2018 trong toàn hệ thống.

Trường Đào tạo cán bộ BIDV