Lễ tổng kết đánh giá chương trình đào tạo Lãnh đạo ngân hàng tương lại - khóa 7 - năm 2018

Tiếp nối sự thành công của các khóa trước, Chương trình đào tạo Lãnh đạo Ngân hàng tương lai khóa 7 năm 2018 được ghi nhận là chương trình đào tạo bài bản, chuyên sâu và được đánh giá cao về tính hệ thống hóa kiến thức, đảm bảo thực hiện tốt vai trò đóng góp vào công cuộc xây dựng đội ngũ lãnh đạo cấp trung có đầy đủ năng lực và trình độ, đáp ứng được yêu cầu của hệ thống BIDV trong thời kỳ mới. Nội dung chương trình đào tạo đã được rà soát, chỉnh sửa theo hướng thiết thực đối với BIDV, được học viên đánh giá cao và tham gia rất tích cực, hiệu quả. Đây là khóa đầu tiên có sự tham gia của tất cả các Anh trong Ban điều hành, qua đó tất cả các ý kiến, đề xuất của học viên đã được Ban Lãnh đạo quan tâm, lắng nghe giúp học viên tâm huyết hơn và trách nhiệm hơn với BIDV. Việc thực tập tại các Ban/TT dựa trên đề tài nghiên cứu do học viên đăng ký; thế vai tại các CN không cùng địa bàn cũng tạo cơ hội cho học viên thu nhận thêm nhiều kinh nghiệm tại các địa bàn lân cận/trọng điểm.

Phần khảo sát chi nhánh, chia sẻ kinh nghiệm thực tế của khóa 7 là một phần đổi mới rõ rệt và có hiệu quả so với các khóa trước. Ngoài một Chi nhánh trên địa bàn Hà Nội, học viên tham gia khảo sát 2 chi nhánh tốt điển hình ở các tỉnh lân cận (Vĩnh Phúc và Thái Nguyên). Theo đánh giá của học viên, những chi nhánh này có nhiều đặc điểm tương đồng với các chi nhánh gốc của học viên, nhờ đó, việc học hỏi kinh nghiệm sẽ dễ áp dụng hơn. Việc mở rộng địa bàn khảo sát ngoài mục tiêu kết nối giữa các đơn vị còn đạt được hiệu quả nhờ sự gần gũi hơn về điều kiện hoạt động. Nội dung khảo sát đã truyền được nhiều cảm hứng, bổ sung thêm kiến thức, nâng cao tư duy và tầm nhìn cho các học viên; tăng sự gắn kết, giao lưu và học hỏi, phục vụ cho hoạt động kinh doanh và công tác quản trị điều hành; Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, PTGĐ phụ trách Ban điều hành Lê Ngọc Lâm đánh giá cao chương trình và đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, lấy ý kiến Học viên để hoàn thiện chương trình, các đề án cuối khóa nên tập trung vào các đề xuất cải tiến qui trình, nghiệp vụ sát thực với hoạt động kinh doanh của BIDV.

Hương Lan - Trường Đào tạo Cán bộ