Bảo vệ đề án cuối khóa Lãnh đạo Ngân hàng tương lại khóa 7

Ngày 26/10/2018, chương trình bảo vệ Đề án cuối khóa dành cho 91 Học viên – lớp Lãnh đạo Ngân hàng tương lai – Khóa 7 – Năm 2018 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Đ ây là lần thứ bảy, BIDV tổ chức khóa đào tạo Lãnh đạo Ngân hàng tương lai và là lần thứ sáu, Học viên được thuyết trình, bảo vệ đề án sau khi đã được trang bị đầy đủ kiến thức học tập trung tại Trường, thực tập tại các Ban/TT TSC và trải nghiệm thế vai tại chi nhánh. 93 học viên với 26 nhóm đã thực hiện bảo vệ thành công trước Hội đồng khép lại 6 tháng đào tạo miệt mài với nhiều trải nghiệm hữu ích.


Chương trình đào tạo Lãnh đạo Ngân hàng tương lai khóa 7 đã cung cấp cho học viên Chi nhánh góc nhìn mới ở cấp độ hệ thống về quản trị điều hành và xử lý nghiệp vụ chuyên môn, đồng thời giúp cán bộ TSC hiểu sâu hơn về hoạt động kinh doanh và tác nghiệp tại Chi nhánh. Bên cạnh kiến thức và kỹ năng, các Học viên đã được bồi dưỡng thêm trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh. Các giảng viên tham gia giảng dạy được đan xen giữa giảng viên bên ngoài đào tạo lý thuyết với giảng viên nội bộ BIDV chia sẻ kinh nghiệm thực tế tại BIDV. Việc trực tiếp tham gia giảng dạy, nói chuyện, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm của Ban lãnh đạo BIDV, đặc biệt là nguyên TGĐ Phan Đức Tú đã truyền cảm hứng rất lớn tới các học viên về ý thức trách nhiệm và niềm tự hào của mỗi cá nhân BIDV, về chiến lược phát triển của BIDV trong tương lai.... tạo ra điểm khác biệt lớn nhất giữa chương trình đào tạo này của BIDV với các chương trình khác trên thị trường.

Xin chúc các anh chị tiếp tục với nhiều thành công và sức sống mới.

Hương Lan - Trường Đào tạo Cán bộ