THÔNG TIN ĐÀO TẠO
Khóa đào tạo theo hình thức E-learning “Hướng dẫn duyệt giao dịch tiền gửi trên BDS”
 07/04/2017 10:20      

 

1. Mục tiêu khóa học: Giúp học viên nắm được:

- Ý nghĩa các trường khi vấn tin tài khoản;

- Nắm được cách tác nghiệp của giao dịch viên, nắm được ý nghĩa của màn hình để duyệt đúng quy định  và đúng đề nghị của khách hàng;

- Cách tác nghiệp một số màn hình được phân quyền riêng cho kiểm soát viên.

 2. Đối tượng:  Cán bộ kiểm soát viên trên toàn hệ thống.

 3. Số lượng học viên (dự kiến): 450 học viên/lớp;

 4. Thời lượng, thời gian đào tạo:

 Lớp

Địa bàn/cụm địa bàn triển khai

Thời gian đào tạo

Thời gian ôn tập

Thời gian trao đổi, giải đáp thắc mắc

Thời gian kiểm tra

Lớp 1

Cán bộ các chi nhánh từ khu vực Huế trở ra

24/4-09/5/2017

10-12/5/2017

15-17/5/2017

18/5/2017

Lớp 2

Cán bộ các chi nhánh từ khu vực Đà Nẵng trở vào

24/4-09/5/2017

15-17/5/2017

10-12/5/2017

18/5/2017

 

5.   Giảng viên: Cán bộ Ban PTNHBL trao đổi và giải đáp thắc mắc.

 6.   Cách thức đào tạo và kiểm traĐào tạo và kiểm tra trên cổng đào tạo trực tuyến E-learning của BIDV.

 7. Học phí dự kiến: Theo quý định hiện hành của BIDV

 

Trường Đào tạo Cán bộ BIDV

 

TIN BÀI KHÁC
JW Player goes here