Khóa đào tạo “Kỹ thuật chạy quảng cáo Facebook”

1. Mục đích khóa học: Qua khóa học, học viên có thể nắm được:

- Khái quát các kiến thức về Facebook advertisement;

- Quảng cáo bám đuổi trên Facebook;

- Các kỹ thuật tăng tương tác cho bài đăng quảng cáo hiệu quả;

- Các kỹ thuật hack tương tác, like page hiện có trên thị trường;

- Tối ưu hóa ngân sách quảng cáo trên Facebook.

2. Đối tượng tham dự: Các cán bộ thực hiện công việc marketing tại Trung tâm Mạng xã hội; Ban Thương hiệu, Trung tâm thẻ, Ban Phát triển Ngân hàng Bán lẻ và các Ban/TT TSC có nhu cầu.

3. Giảng viên: Ngoài ngành.

4. Số lớp, số lượng học viên/lớp (dự kiến):

- Số lớp: 01 lớp;

- Số lượng học viên/lớp: 20-30 học viên/lớp;

 5. Thời lượng, thời gian, địa điểm tổ chức (dự kiến):

- Thời lượng: 02 ngày;

- Thời gian: 27-28/9/2018;

- Địa điểm tổ chức: Hà Nội.

 6. Hình thức đào tạo: Tập trungCuối khóa học có cấp quyết định công nhận hoàn thành khóa học cho học viên đạt đủ điều kiện theo quy định.

7. Học phí và hình thức thanh toán: Theo quy định hiện hành của BIDV.

Trường Đào tạo Cán bộ BIDV