THÔNG TIN ĐÀO TẠO
Khóa đào tạo theo hình thức E-learning “Thông tin tra soát IQS”
 22/05/2017 10:19      

1.  Mục đích khóa đào tạo: Sau khóa đào tạo, học viên có thể:

- Hiểu được vai trò, chức năng của Hệ thống thông tin, tra soát nội bộ và chương trình IQS.

- Nắm bắt cách sử dụng các loại điện nghiệp vụ, các chức năng hỗ trợ tại chương trình IQS.

                - Áp dụng thực hiện trong các tình huống thực tế xử lý có liên quan tại Chi nhánh.

2. Đối tượng đào tạo: GDV/KSV tại PGDKH/PGD của các chi nhánh nếu có nhu cầu.

3. Số lớp, Số học viên (dự kiến):

-   Số lớp: 02 lớp

-   Số học viên: Tổng số 200 học viên

4. Thời lượng, thời gian đào tạo (dự kiến):

Lớp

Địa bàn/cụm địa bàn triển khai

Thời gian đào tạo

Thời gian ôn tập

Thời gian trao đổi, giải đáp thắc mắc

Thời gian kiểm tra

Lớp 1

Cán bộ các chi nhánh từ khu vực Huế trở ra

19/06-02/07/2017

03-04/07/2017

05-06/07/2017

11/07/2017

Lớp 2

Cán bộ các chi nhánh từ khu vực Đà Nẵng trở vào

19/06-02/07/2017

05-06/07/2017

03-04/07/2017

11/07/2017

        

5. Cách thức đào tạo và kiểm tra:

            -  Đào tạo trên cổng đào tạo trực tuyến E-learning của BIDV.

            -   Kiểm traKết thúc khóa học học viên sẽ tiến hành làm 01 bài kiểm tra trực

tuyến khoảng 20 phút với 15 câu hỏi.

6. Học phí dự kiến Theo quy định hiện hành của BIDV.

 

Trường Đào tạo cán bộ BIDV

TIN BÀI KHÁC
JW Player goes here