THÔNG TIN ĐÀO TẠO
Khóa tập huấn: “Đào tạo về nghiệp vụ kế toán cơ bản tại bộ phận kế toán chi nhánh”
 22/05/2017 10:21      

 

1. Mục đích khóa học:

- Sau khoá đào tạo, học viên nắm bắt và triển khai được việc hạch toán một số nghiệp vụ cơ bản của phòng  kế hoạch tài chính/phòng quản lý nội bộ đảm bảo tuân thủ theo các quy định của BIDV.

- Cập nhật các quy định trong công tác luân chuyển, kiểm soát chứng từ và kiểm soát kế toán tổng hợp để triển khai tại chi nhánh.

2. Đối tượng:

- Đối tượng:lãnh đạo, cán bộ phòng Quản lý nội bộ/Kế hoạch tài chính có kinh nghiệm làm công tác kế toán 1-2 năm.

3. Số lớp, số lượng học viên, hình thức đào tạo:

4.1 Số lớp:02lớp.

4.2 Số lượng học viên:50 học viên/ lớp.

4.3  Hình thức đào tạo: đào tạo tập trung.

4. Thời lượng, thời gian, địa điểm(dự kiến):

5.1  Thời lượng:02 ngày.

5.2  Địa điểm: tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.

5.3 Thời gian:

   + Lớp Hà Nội bắt đầu học từ ngày 13/06 đến hết ngày 14/06/2017.

   + Lớp TP.Hồ Chí Minh bắt đầu học từ ngày 22/06 đến hết ngày 23/06/2017.

5. Học phí:  Theo quy định hiện hành của BIDV.

Trường Đào tạo cán bộ BIDV

TIN BÀI KHÁC
JW Player goes here