Họp hội đồng khoa học BIDV năm 2018 Kết hợp tọa đàm nội bộ về xuất nhập khẩu đồng VND


Ảnh : Hội đồng khoa học BIDV năm 2018

Ngày 16/8/2018, tại Trường ĐTCB, Hội đồng khoa học của BIDV đã tiến hành họp bàn về hoạt động nghiên cứu khoa học BIDV năm 2018, định hướng nghiên cứu đề tài, sáng kiến cải tiến để phục vụ công tác quản trị điều hành, hoạt động kinh do-anh của BIDV; qua đó đưa ra những giải pháp để phát triển năng lực tư duy và khả năng nghiên cứu sáng tạo của mỗi cán bộ. Tham dự buổi họp có sự tham gia của UVPT HĐQT Bùi Quang Tiên cùng với các Thành viên HĐKH nhiệm kỳ 2017 - 2020.Ảnh : Hội đồng khoa học BIDV năm 2018

TS. Trần Công Diệu – Phó Chủ tịch TT HĐKH, thay mặt HĐKH báo cáo kết quả hoạt động NCKH của BIDV năm 2017 và 7 tháng đầu năm 2018, những tồn tại hạn chế cần phải khắc phục. Trên cơ sở đó, HĐKH đã đưa ra những phương hướng, giải pháp để phát triển hoạt động NCKH của BIDV 5 tháng cuối năm 2018 và năm 2019.

Trong phần thảo luận, đưa ra ý kiến, các đại biểu tham dự đã tập trung đưa ra các giải pháp để khắc phục những hạn chế của hoạt động NCKH BIDV hiện nay. Sau khi lắng nghe những ý kiến của thành viên và đơn vị, UVPT HĐQT Bùi Quang Tiên đã đưa ra những chỉ đạo sát sao và yêu cầu HĐKH, Thường trực HĐKH, HĐKH cơ sở của BIDV phải nỗ lực thực hiện.

Đặc biệt, buổi họp năm nay được kết hợp với Tọa đàm nội bộ về đề tài: Xuất nhập khẩu đồng VND do PTGĐ Trần Xuân Hoàng làm chủ nhiệm. Buổi Tọa đàm đã nhận được nhiều ý kiến tham gia của các Thành viên HĐKH, giúp nhóm đề tài có cơ sở để hoàn thiện trước khi bảo vệ trước Hội đồng khoa học ngân hàng nhà nước.

Buổi họp kết thúc cùng ngày, để lại trong lòng những người tham dự nhiều sự trăn trở về hoạt động NCKH của BIDV. Thường trực HĐKH của BIDV rất mong các thành viên HĐKH giữ được sự nhiệt tình và tâm huyết đối với hoạt động NCKH của BIDV để hoạt động NCKH trở thành động lực thúc đẩy phát triển bền vững của BIDV trong tương lai.


Lưu Minh Trí