THÔNG TIN ĐÀO TẠO
Khóa đào tạo “Kiến thức pháp lý dành cho giao dịch viên”
 11/09/2017 08:44      

1. Mục tiêu của khóa học:

- Giúp học viên có kỹ năng nhận diện các vấn đề pháp lý về Khách hàng, đặc biệt là các yếu tố tiềm ẩn khả năng rủi ro cho ngân hàng và giao dịch viên khi giao dịch với Khách hàng;

- Giúp học viên có kiến thức và khả năng nhận diện các loại rủi ro thường xảy ra trong nghiệp vụ của giao dịch viên;

- Giúp học viên có kỹ năng kiểm soát được các rủi ro nhận biết trong từng dạng giao dịch, nghiệp vụ;

- Giúp học viên có kỹ năng xử lý các tình huống bất thường phát sinh liên quan đến giao dịch với Khách hàng.

2. Đối tượng đào tạo:

- Giao dịch viên, Kiểm soát viên, Thanh toán viên tại các Phòng Giao dịch khách hàng (KHCN, KHDN) tại các Chi nhánh/Phòng Giao dịch;

- Các vị trí chức danh khác liên quan đến dịch vụ khách hàng của ngân hàng.

3. Giảng viên, trợ giảng: Nội ngành.

4. Số lớp, số lượng học viên/lớp, thời gian, địa điểm đào tạo:

-         Số lớp: 04 lớp (tại Hà Nội và tại thành phố Hồ Chí Minh);

-         Số lượng học viên/lớp: dự kiến 40-45 học viên/lớp;

-         Thời gian đào tạo:

(i) Lớp HCM1: ngày 18/09/2017 – sáng 20/09/2017 (thứ Hai – sáng thứ Tư);

(ii) Lớp HN1:  ngày 25/09/2017 – sáng 27/09/2017 (thứ Hai – sáng thứ Tư);

(iii) Lớp HN2 và HCM2: sẽ được tổ chức trong tháng 10/2017 (lịch đào tạo cụ thể sẽ được thông báo sau trên cơ sở số lượng học viên đăng ký và thống nhất với các đơn vị liên quan).

5. Hình thức đào tạo: Đào tạo tập trung

6. Học phí dự kiến: Theo quy định hiện hành của BIDV.

Trường Đào tạo Cán bộ BIDV

TIN BÀI KHÁC
JW Player goes here