THÔNG TIN ĐÀO TẠO
Khóa tập huấn “Công tác quản lý tài chính”
 11/09/2017 08:47      

1. Mục tiêu khóa học: Đào tạo về các nội dung chính yếu trong công tác quản lý tài chính tại đơn vị. 

2. Đối tượng: Cán bộ phòng Kế hoạch tài chính, Quản lý nội bộ tại chi nhánh.

3. Thời lượng học, thời gian đào tạo:

 - Thời lượng: 15 ngày làm việc.

Thời gian đào tạo: bắt đầu học từ ngày 09/10/2017 đến hết ngày 27/10/2017.

- Trong quá trình học, học viên có thắc mắc sẽ tiến hành trao đổi trực tiếp với Giảng viên.

4. Số lớp, số lượng học viên:

Số lớp:01lớp.

Số lượng học viên:không giới hạn số lượng học viên.

5. Giảng viên: Nội ngành.

8. Chi phí: Theo quy định hiện hành của BIDV.

Trường Đào tạo Cán bộ BIDV

TIN BÀI KHÁC
JW Player goes here