THÔNG TIN ĐÀO TẠO
Khóa đào tạo “Chuyển tiền quốc tế cơ bản”
 11/09/2017 08:50      

1.    Mục tiêu của khóa học:

- Nắm vững các nội dung cơ bản về nghiệp vụ CTQT;

- Hiểu rõ tầm quan trọng việc phát triển dịch vụ CTQT dành cho KHCN;

- Tìm hiểu thị trường và đối tượng KH tiềm năng;

- Nhận diện các công cụ hỗ trợ bán hàng.

2.    Đối tượng đào tạo:

- Cán bộ mới làm nghiệp vụ CTQT.

- Cán bộ phòng KHDN/KHCN

3.    Giảng viên, trợ giảng: Nội ngành.

4.    Hình thức đào tạo: Đào tạo tập trung

5. Học phí dự kiến: Theo quy định hiện hành của BIDV.

Trường Đào tạo Cán bộ BIDV

 

TIN BÀI KHÁC
JW Player goes here