THÔNG TIN ĐÀO TẠO
Khóa đào tạo “Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng doanh nghiệp
 11/09/2017 08:55      

1. Mục tiêu khóa học

- Giúp cán bộ KHDN xây dựng và duy trì tư duy dịch vụ khách hàng, và quy trình chăm sóc khách hàng;

Tạo lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ tốt đẹp, nhằm quản lý tốt chất lượng dịch vụ và chính sách marketing của đơn vị;

- Nắm bắt tâm lý khách hàng, thỏa mãn khách hàng...;

- Tìm hiểu quy trình tư vấn bán hàng và giải quyết các vấn đề có liên quan cho khách hàng;

- Tập trung cải thiện một số kỹ năng tư vấn và chăm sóc khách hàng cụ thể đối với cán bộ KHDN.

2. Đối tượng; số lượng học viên dự kiến, thời lượng đào tạo:

- Đối tượng: Cán bộ KHDN các chi nhánh, cán bộ các Ban/Trung tâm TSC có nhu cầu;

- Số lượng học viên:Dự kiến tổ chức 04 lớp, 30 học viên/lớp;

- Thời lượng đào tạo: 03 ngày/lớp.

3. Địa điểm, thời gian tổ chức

STT

Lớp

Thời gian

Địa điểm

1

Lớp 1

04-06/10/2017

Hà Nội

2

Lớp 2

09-11/10/2017

Hà Nội

3

Lớp 3

16-18/10/2017

TP.HCM

4

Lớp 4

19-21/10/2017

TP.HCM

4.  Hình thức khóa học: Tập trung

5.  Học phí dự kiến: Theo quy định hiện hành của BIDV.

 

Trường Đào tạo Cán bộ BIDV

 

TIN BÀI KHÁC
JW Player goes here