THÔNG TIN ĐÀO TẠO
Khóa tập huấn “Hướng dẫn thẩm tra hồ sơ phát hành LC nhập khẩu và bảo lãnh quốc tế” theo hình thức e-learning cấp độ 1
 18/01/2018 09:04      

1.    Mục tiêu của khóa học: Trang bị cho học viên kỹ năng thẩm tra hồ sơ phát hành LC nhập khẩu, hồ sơ phát hành bảo lãnh để có thể tư vấn khách hàng hiệu quả, phối hợp tốt với TFC giảm thiểu thời gian thẩm tra trước khi phát hành LC.

2.    Đối tượng đào tạo:

- Cán bộ làm công tác TTTM tại các Chi nhánh BIDV (phòng KHDN, QLKH, QLRR, QTTD, tổ TTTM, PGD);

- Cán bộ tại TSC và các đơn vị thành viên có nhu cầu đào tạo.

3.    Thời gian đào tạo:

* Thời gian đào tạo: từ ngày 05/03/2018 – 12/03/2018 (08 ngày đào tạo trực tuyến, tương đương 10 giờ đào tạo tập trung tại lớp học);

* Thời gian kiểm tra: từ ngày 13-14/03/2018 (thứ Ba – thứ Tư).

4.    Số lớp, số lượng học viên/lớp: 01 lớp và không hạn chế số lượng học viên đăng ký tham dự.

5.    Hình thức đào tạo:

-   Học viên học tập trên cổng đào tạo trực tuyến e-learning của BIDV;

-  Trên cơ sở danh sách học viên các đơn vị đăng ký, Trường ĐTCB sẽ thông báo user, mật khẩu và hướng dẫn cụ thể cho các học viên tham gia.

6.    Đơn vị giải đáp nghiệp vụ: Trung tâm Tác nghiệp và Tài trợ thương mại BIDV

7.    Học phí dự kiến: Theo quy định hiện hành của BIDV.

Trường Đào tạo Cán bộ BIDV

 

TIN BÀI KHÁC
JW Player goes here