THÔNG TIN ĐÀO TẠO
Khóa đào tạo “Kế toán trưởng” năm 2018
 29/01/2018 01:54      

1. Mục tiêu khóa học:

Giúp học viên trang bị, cập nhật các kiến thức “Bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp” theo đúng tiêu chuẩn được quy định tại Luật Kế toán nói chung và của BIDV nói riêng.

2. Số lớp, số lượt học viên (dự kiến):

- Số lớp (dự kiến):03 lớp tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh;

- Số lượng học viên (dự kiến):từ 30-40 học viên/lớp.

3. Thời gian (dự kiến):tháng 03/2018.

4Đối tượng học viên:

Lãnh đạo và cán bộ quy hoạch lãnh đạo phòng Quản lý nội bộ/Kế hoạch tài chính phụ trách công tác kế toán tài chính tại các chi nhánh và đơn vị thành viên (chưa có chứng chỉ kế toán trưởng);

- Đã tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán và có kinh nghiệm làm việc từ 02 năm trở lên đối với những người có trình độ đại học và 03 năm trở lên  đối với những người có trình độ trung cấp hoặc cao đẳng kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp;

- Tất cả các cán bộ đăng ký tham gia đều phải có xác nhận thời gian công tác theo Mẫu xác nhận thời gian công tác (Phụ lục 2 đính kèm).

5. Giảng viên: là Giảng viên có kinh nghiệm củaViện kế toán – kiểm toán Trường ĐHKTQD.

6. Thời lượng đào tạo (dự kiến):khoảng 07 ngày.

7. Hình thức đào tạo (dự kiến):Tập trung.

8. Học phí (dự kiến): Theo quy định hiện hành của BIDV.

 

Trường Đào tạo Cán bộ BIDV

TIN BÀI KHÁC
JW Player goes here