Họp Hội đồng khoa học thường niên 2017


Ts. Cấn Văn Lực - Chủ tịch Hội đồng khoa học BIDV phát biểu tại cuộc họp


Ngày 27/9/2017, được sự chấp thuận của Tổng Giám đốc, Trường Đào tạo Cán bộ - Cơ quan Thường trực HĐKH đầu mối tổ chức Họp HĐKH thường niên năm 2017. Buổi họp rất vinh dự khi có sự tham dự và chỉ đạo của Ủy viên Hội đồng quản trị Bùi Quang Tiên, cùng với 28 đại biểu là thành viên HĐKH, Lãnh đạo Ban/Trung tâm của Trụ sở chính và Trường ĐTCB. Buổi họp năm nay có sự khác biệt với các năm trước khi có sự ra mắt HĐKH nhiệm kỳ mới (2017- 2020), hứa hẹn sẽ đưa ra được nhiều ý tưởng mới để phát triển hoạt động NCKH của BIDV.


Bắt đầu buổi họp, TS. Trần Công Diệu đã thay mặt HĐKH báo cáo hoạt động NCKH của BIDV giai đoạn 2014 – 2017, và đưa ra những định hướng trong giai đoạn 2018 – 2020. Phần báo cáo nhận được sự đồng thuận của tất cả các Thành viên HĐKH. Trên cơ sở những điểm được lớn và những điểm hạn chế của hoạt động NCKH, Chủ tịch HĐKH TS. Cấn Văn Lực đã chủ trì buổi trao đổi giữa Khách mời và các thành viên HĐKH nhiệm kỳ mới. Hầu hết các ý kiến đưa ra đều sát với thực tiễn và khả thi, cần được áp dụng trong giai đoạn 2018 – 2020.

Sau khi xem xét phần báo cáo và trao đổi của HĐKH, UV HĐQT Bùi Quang Tiên đã đánh giá cao những nỗ lực mà HĐKH và nhất là cơ quan Thường trực HĐKH trong việc đưa ra những đề xuất, tham mưu cho Ban Lãnh đạo để thúc đẩy hoạt động NCKH tại BIDV. Ngoài ra, Ủy viên HĐQT Bùi Quang Tiên cũng chỉ ra những định hướng mà hoạt động NCKH BIDV cần hướng tới cũng như những giải pháp, đề nghị HĐKH tích cực triển khai.

Buổi họp đã kết thúc nhưng để lại nhiều niềm trăn trở cho các thành viên HĐKH. Mỗi người lại quay lại với công việc bận rộng thường ngày, nhưng cũng không quên vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc khuyến khích hoạt động NCKH tại đơn vị, trăn trở làm thế nào để hoạt động NCKH thực sự trở thành phong trào mạng mẽ, lan tỏa không chỉ tại đơn vị mà trên toàn hệ thống. Với tinh thần trách nhiệm như vậy, Thường trực HĐKH tin tưởng rằng HĐKH nhiệm kỳ mới này sẽ làm hoạt động NCKH của BIDV “bùng nổ” hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Tại buổi họp, HĐKH nhiệm kỳ mới giai đoạn 2017-2020 đã ra mắt, hứa hẹn sẽ đưa ra được nhiều ý tưởng mới để phát triển hoạt động NCKH của BIDV.

Lưu Minh Trí