Hôi thảo "Quản trị tài chính doanh nghiệp - thách thức và cơ hội"

Ngày 25/10 tại Hà Nội, Hội thảo "Quản trị Tài chính Doanh nghiệp: Thách thức và cơ hội mới" do CPA Úc và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức đã thu hút khoảng hơn 100 khách mời, gồm các cấp lãnh đạo, quản lý của các doanh nghiệp đại chúng và niêm yết, doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn FDI, doanh nghiệp tư nhân lớn cũng như đại diện của các cơ quan quản lý và hiệp hội nghề nghiệp hữu quan tại Việt Nam.

Hội thảo nhằm mục tiêu cung cấp, cập nhật, dự báo về tình hình kinh tế-tài chính Việt Nam năm 2017; đánh giá những thách thức và cơ hội đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời gợi ý những giải pháp thực tế đối với doanh nghiệp trong công tác Quản trị Tài chính.

Phát biểu khai mạc, Ông Adam Awty - Phó Tổng Giám đốc điều hành của CPA Úc và Ông Nguyễn Vũ Quang Trung - Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã nhấn mạnh mục tiêu của Hội thảo và khẳng định vai trò đồng hành của CPA Úc tại Việt Nam, đồng thời, bày tỏ hi vọng Hội thảo sẽ là cầu nối các cơ quan quản lý, doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp có vốn nước ngoài, tìm được tiếng nói chung và cùng nhau xây dựng các giải pháp mang lại giá trị thiết thực.


Tại Hội thảo, H.Phó Tổng Giám đốc BIDV - TS. Cấn Văn Lực đã có bài tham luận với nội dung "Dự báo Kinh tế - Tài chính năm 2017 của Việt Nam - Gợi ý giải pháp đối với doanh nghiệp". Phần tham luận đã cung cấp một bức tranh tổng thể về tình hình kinh tế vĩ mô năm 2016, 2017 và dự báo, đề xuất các gói giải pháp cụ thể đối với Chính phủ, cơ quan quản lý, các doanh nghiệp tại Việt Nam.

TS. Trần Vinh Dự - Phó Tổng Giám đốc của Earn & Young Việt Nam tham gia thuyết trình với chủ đề Quản trị tài chính doanh nghiệp, đưa ra các quan điểm, cách tiếp cận mới mang tính toàn diện; gợi ý mô hình hoạt động cho Quản trị tài chính cho các CFO Việt Nam. Sau phần thuyết trình, Ông Adam Awty, Ông Nguyễn Vũ Quang Trung và 2 diễn giả của Hội thảo cùng với các đại biểu, khách mời đã tham gia thảo luận mở với nhiều nhận định, chia sẻ bổ ích, thú vị về các nội dung như: biến động tỷ giá; các chế tài quản lý, minh bạch tài chính doanh nghiệp; tư duy đột phá cho các doanh nghiệp, vai trò của CFO đối với doanh nghiệp, sự chủ động của doanh nghiệp trong công tác quản trị tài chính.

Đinh Thị Tuyết Nhung