Nhật ký hội thi dịch vụ khu vực ĐLPB ngoài địa bàn Hà NộiThực hiện Nghị quyết số 1856 ngày 27/11/2017 của HĐQT BIDV về việc đẩy mạnh phát triển dịch vụ BIDV đến năm 2025 và Chỉ thị số 9056 ngày 11/12/2017 của Tổng Giám đốc BIDV về việc quán triệt đẩy mạnh triển khai các giải pháp, biện pháp trọng tâm, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu nguồn thu theo hướng bền vững, phát triển dịch vụ đã trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của BIDV trong giai đoạn sắp tới nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề án Tái cơ cấu giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến 2030 và kế hoạch kinh doanh của BIDV trong những năm tiếp theo. Trong bối cảnh đó, việc tổ chức hội thi dịch vụ BIDV 2018 là một trong những biện pháp nhằm thúc đẩy, khuyến khích tinh thần học hỏi, sáng tạo của mỗi cán bộ, mỗi đơn vị làm dịch vụ của BIDV. Đồng thời, thông qua Hội thi, Ban lãnh đạo cũng mong muốn tạo ra sự thay đổi trong tư duy, nhận thức từ Trụ sở chính đến các chi nhánh về công tác phát triển dịch vụ; thu nhận và lan tỏa các sáng kiến hay, những kinh nghiệm quý của các chi nhánh trên toàn hệ thống để các sản phẩm dịch vụ của BIDV tốt hơn, tiện dụng hơn, bán được nhiều hơn, mang lại nguồn thu lớn hơn cho hệ thống.

Đến nay, Hội thi đã được tổ chức thành công tại 7/8 khu vực trên cả nước và trong hai ngày 25-26/8/2018 Hội thi khu vực cuối cùng ở Hà Nội sẽ diễn ra, qua đó chúng ta sẽ xác định được các đội sẽ vào thi chung kết toàn hệ thống trong tháng 9/2018. Chị Khúc Mai Chi, thành viên Ban giám khảo Hội thi khu vực Động lực phía Bắc ngoài địa bàn Hà Nội, là khu vực thi đầu tiên trong hệ thống (ngày 21/7/2018), đã ghi nhận lại không khí rộn rã, tưng bừng của ngày hội này qua những vần thơ đầy cảm xúc sau đây. Mời các bạn cùng thưởng thức: