Cuồng nhiệt sôi nổi với Hội thi dịch vụ 2018Hội thi Dịch vụ của BIDV là một trong những sáng kiến quan trọng của Đề án Dịch vụ, bắt đầu được triển khai từ tháng 05/2018 với 3 vòng thi: Vòng thi cấp cơ sở do các chi nhánh tự tổ chức từ tháng 5, 6/2018 để chọn ra 5 thí sinh đại diện cho mỗi Đội tham gia vòng thi cấp khu vực.Vòng thi cấp khu vực được tổ chức đồng loạt trong tháng 7 và tháng 8/2018, tại 8 khu vực trong hệ để lựa chọn từ 2-4 chi nhánh mỗi khu vực đạt kết quả tốt vào vòng thi Chung kết cấp Hệ thống BIDV. 25 đội xuất sắc nhất, đại diện cho 8 khu vực tham gia vòng Chung kết với kết quả chung cuộc của Hội thi như sau:

                                                                                        Trường Đào tạo Cán bộ BIDV