Công tác xây dựng kế hoạch đào tạo và khảo thí - Đích đến của thành công

Nếu hoạt đông của một đơn vị như một con tàu đang đi trên biển lớn, thì công tác xây dựng Kế hoạch chính là “bánh lái” của con tàu. Nhờ có bánh lái, con tàu mới biết đi đến đâu và người lái tàu điều khiển tốc độ con tàu như thế nào để đi đến đích nhanh và an toàn nhất. Cũng như vậy, một kế hoạch chuẩn sẽ giúp người quản lý biết được đơn vị mình cần đạt được những mục tiêu gì, từ đó xác định cần huy động, sử dụng nguồn lực nào để đạt được kết quả như mong đợi.

Quá trình lập kế hoạch cho các hoạt động nói chung và hoạt động đào tạo khảo thí nói riêng là hoạt động thường niên của BIDV. Tuy nhiên, hoạt động này thật sự bài bản và chuyên nghiệp được bắt đầu từ năm 2012, khi Trung tâm đào tạo được nâng cấp thành Trường ĐTCB BIDV. Theo đó, quá trình xây dựng kế hoạch đào tạo và khảo thí được trải qua 06 bước cơ bản:


06 bước này gắn kết chặt chẽ với nhau với các mốc thời gian cụ thể để đảm bảo tính kết nối và hoàn thành theo đúng tiến độ.

Quan trọng và chiếm nhiều thời gian nhất trong 06 bước này là bước Khảo sát nhu cầu đào tạo. Bởi muốn biết một khách hàng cần gì, thích gì phải tìm hiểu chính họ , nhu cầu đào tạo cũng vậy, để xác định chính xác nhu cầu đào tạo cần hỏi thông tin từ học viên, giảng viên và cán bộ nhân viên BIDV ….Bước khảo sát này gồm các bước nhỏ: (i) Xây dựng phiếu khảo sát online; (ii) Tổng hợp kết quả khảo sát online; (iii) Khảo sát trực tiếp tại một số chi nhánh trong hệ thống. Quá trình thu thập thông tin qua bảng hỏi online kết hợp với phỏng vấn trực tiếp cán bộ giúpTrường ĐTCB xác định chính xác nhu cầu của học viên.

Qua quá trình triển khai khảo sát nhu cầu đào tạo và khảo thí, Trường đã đúc rút được rất nhiều kinh nghiệm cũng như nâng cao kỹ thuật trong việc thiết kế bảng hỏi, cách đặt câu hỏi khảo sát, cách đánh giá nhu cầu, phân tích, tổng hợp và hoàn thiện Kế hoạch đào tạo và khảo thí. Chính vì vậy công tác lâp kế hoạch của Trường ngày càng đi vào bài bản chuyên nghiệp, giúp Trường thực hiện thắng lợi kế hoạch đào tạo và khảo thí được giao hàng năm; hạn chế tối đa số lượng lớp phát sinh ngoài kế hoạch.

Ths. Vũ Hồng Thanh