TIN TỨC CHUNG
Hội đồng khoa học BIDV họp thường niên năm 2016
 19/09/2016 09:17      

Ngày 08/08/2016 dưới sự chủ trì của TS. Cấn Văn Lực – H. PTGĐ – Chủ tịch HĐKH BIDV, Hội đồng khoa học của BIDV đã tổ chức cuộc họp thường niên nhằm báo cáo kết quả hoạt động NCKH trong giai đoạn vừa qua và đưa ra những giải pháp để định hướng và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến trong công việc của mỗi cán bộ, mỗi đơn vị trong hệ thống, phục vụ công tác quản trị điều hành, hoạt động kinh doanh của BIDV giai đoạn 3 năm 2016- 2018.Tham dự buổi họp có các UVHĐQT Trần Anh Tuấn, Tô Ngọc Hưng, các thành viên HĐKH, Chủ tịch HĐKH cấp cơ sở cùng với Ban Lãnh đạo và đại diện các phòng thuộc Trường Đào tạo cán bộ.

Giai đoạn 2013-2015 và 7 tháng đầu năm 2016 hoạt động NCKH BIDV đã đạt được nhiều điểm nổi bật: (i) Công tác quản lý khoa học được đổi mới toàn diện, (ii) Đề tài bám sát định hướng nghiên cứu của BIDV, tỷ lệ đề tài ứng dụng CNTT tăng mạnh, (iii) Sáng kiến cải tiến được Ban Lãnh đạo quan tâm và các đơn vị BIDV hưởng ứng tích cực, (iv) Công nghệ thông tin đã được ứng dụng vào công tác Quản lý khoa học hệ thống... Bên cạnh mặt được, hoạt động NCKH của BIDV vẫn còn một số hạn chế như: (i) Thủ tục giấy tờ vẫn còn nhiều, một phần do quy định của Luật khoa học và công nghệ, (ii) Hội đồng khoa học cơ sở nhiều nơi vẫn chưa thực sự tâm huyết, (iii) Việc nhân rộng đề tài, sáng kiến cải tiến vẫn chưa được đẩy mạnh, (iv) Chưa có sự phối hợp tích cực giữa các đơn vị, bộ phận liên quan đến công tác NCKH...

Trong phần thảo luận, đưa ra ý kiến, các đại biểu tham dự đã tập trung đưa ra các giải pháp để khắc phục những hạn chế của hoạt động NCKH BIDV hiện nay. Sau khi lắng nghe những ý kiến của thành viên và đơn vị, UVHĐQT Trần Anh Tuấn và UVHĐQT Tô Ngọc Hưng đã đưa ra những chỉ đạo sát sao và yêu cầu HĐKH, Thường trực HĐKH, HĐKH cơ sở của BIDV phải nỗ lực thực hiện.

Tại buổi họp, Ban Kinh doanh vốn & Tiền tệ, CN Sở Giao dịch 1 và các Ủy viên HĐKH: anh Nguyễn Xuân Hòa – Giám đốc TTCNTT, anh Văn Đình Hải – Chủ tịch HĐKH CN TP. Hồ Chí Minh, chị Phạm Thị Thu Hiền – Chủ tịch HĐKH CN Đà Nẵng đã được vinh danh bởi những đóng góp tích cực của các cá nhân/tập thể đối với Hoạt động NCKH của BIDV.

Cuộc họp kết thúc để lại trong lòng những người tham dự nhiều sự trăn trở về hoạt động NCKH của BIDV. Thường trực HĐKH của BIDV rất mong các thành viên HĐKH giữ được sự nhiệt tình và tâm huyết đối với hoạt động NCKH của BIDV, để NCKH trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của BIDV trong tương lai.

Lưu Minh Trí

TIN BÀI KHÁC
JW Player goes here