TIN TỨC CHUNG
Nghiên cứu khoa học: Cần nhiều hơn các hoạt động chia sẻ, sáng tạo
 05/05/2017 01:57      

Với mục đích tạo thêm các hoạt động phổ biến và chia sẻ các sáng kiến, cải tiến có giá trị tại BIDV, Trường ĐTCB, đơn vị Thường trực HĐKH của BIDV đã tổ chức buổi Tọa đàm giới thiệu, phổ biến các sáng kiến cải tiến có giá trị tại BIDV nhằm thúc đẩy và lan tỏa hoạt động nghiên cứu khoa học trong toàn hệ thống.

Buổi sáng ngày 05/4/2017, ngay trước đợt nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương, theo lời mời của Trường ĐTCB, khoảng 25 chi nhánh trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận đã tới tham dự và lắng nghe các tác giả giới thiệu các sáng kiến cải tiến tiêu biểu của chi nhánh Ba Đình, Trung tâm CNTT và Ban Kế hoạch chiến lược. Đó là các sáng kiến Xây dựng Chương trình phần mềm mua bán ngoại tệ tại chi nhánh, giải Khuyến khích Sáng kiến cải tiến tiêu biểu cấp hệ thống của tác giả Khương Xuân Thảo, Phó TP Kế hoạch tài chính BIDV Ba Đình và sáng kiến Chương trình tự động đánh giá kết quả hoạt động xếp hạng và xét hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, Sáng kiến tiêu biểu cấp cơ sở của 02 đồng tác giả Hoàng Tiến Thủy, cán bộ Trung tâm CNTT và Trần Ngọc Dương, cán bộ Ban KHCL.

Đây là các sáng kiến cải tiến đã được ứng dụng hiệu quả tại đơn vị. Cụ thể tại chi nhánh Ba Đình, chi nhánh đạt giải thưởng lợi nhuận phái sinh hàng hóa cao nhất hệ thống năm 2015 và thuộc Top 7/34 Chi nhánh lợi nhuận kinh doanh ngoại tệ và phái sinh năm 2016, Chương trình phần mềm mua bán ngoại tệ đã giúp việc quản lý công tác mua bán ngoại tệ được thực hiện tự động, thay thế nhiều công đoạn có công văn tờ trình, rút ngắn 90% thời gian giao dịch, (giảm thời gian từ 15ph/giao dịch xuống 20s/giao dịch), giảm 70% hồ sơ lưu trữ, phân cấp trực tiếp cho lãnh đạo Phòng KHTC sau khi ban giám đốc chi nhánh phê duyệt tỷ giá cho toàn chi nhánh. Ban giám đốc chi nhánh có thể trực tiếp khai thác chương trình thông qua tính năng chiết xuất báo cáo cuối ngày và tự động đưa vào báo cáo các lỗi tác nghiệp và tính toán lợi nhuận theo phòng, GDV và khách hàng. Đây là sáng kiến có khả năng nhân rộng cao và có thể áp dụng tại nhiều chi nhánh khác, đặc biệt có ích đối với các chi nhánh có hoạt động mua bán ngoại tệ sôi động, doanh số cao, vì vậy đã nhận được sự đánh giá và quan tâm cao của nhiều đơn vị tham gia tọa đàm. Qua trao đổi, các chi nhánh miền Nam cũng bày tỏ nguyện vọng học tập và ứng dụng sáng kiến này.

Riêng đối với sáng kiến Chương trình tự động đánh giá kết quả hoạt động xếp hạng và xét hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, đã được áp dụng chính thức trên toàn hệ thống kể từ tháng 12/2016, có phạm vi ảnh hưởng toàn hệ thống, được nhóm tác giả hai đơn vị Trung tâm CNTT và Ban Kế hoạch chiến lược phối hợp, tận dụng được kho dữ liệu core của BIDV, thông qua ứng dụng công cụ IBM Cognos Cube để xây dựng chương trình DASHBOARD chi nhánh. Chương trình DASHBOARD chi nhánh giúp các đơn vị biết rõ vị trí của mình trong tương quan với các đơn vị khác của cụm địa bàn trên tất cả các chỉ tiêu quy mô, hiệu quả hoạt động và chi tiết sâu vào các chỉ tiêu nhỏ như huy động vốn, bán lẻ, tín dụng, nợ xấu …. Ngoài ra, Chương trình DASHBOARD còn tích cực giúp Ban Lãnh đạo và các ban chuyên môn TSC theo dõi theo cụm địa bàn và theo dõi tổng thể toàn hệ thống tại cuối ngày, không phải vất vả cập nhật tổng hợp số liệu của các đơn vị vào cuối tháng, cuối quý như trước.

Đây là hai trong số những sáng kiến, cải tiến đã có nhiều đóng góp thiết thực vào hoạt động kinh doanh hàng ngày tại các chi nhánh và Trụ sở chính giúp cán bộ nâng cao năng suất lao động và tăng hiệu quả quản lý hoat động cho Ban Lãnh đạo.

Phạm Hồng Hạnh

TIN BÀI KHÁC
JW Player goes here