Cơ sở vật chất
Trụ sở chính của Trường tại số 773 Hồng Hà – Hoàn Kiếm – Hà Nội với diện tích  7.000m2, với cơ sở vật chất khang trang, chuyên nghiệp đáp ứng được yêu cầu học tập và hội thảo với sức chứa đa dạng
Hội trường lớn tiêu chuẩn Quốc tế có sức chứa 600 chỗ ngồi Các phòng học hiện đại có sức chứa từ 30 - 100 người
Phòng tin học Phòng họp, hội thảo