TIN TỨC CHUNG
Hội nghị hội đồng Khoa học BIDV năm 2014
 29/09/2014 02:55      

          Ngày 25/7/2014, tại Hòa Bình đã diễn ra Hội nghị Hội đồng khoa học BIDV năm 2014. Hàm Phó Tổng Giám đốc – Chủ tịch Hội đồng khoa học BIDV - TS. Cấn Văn Lực chủ trì Hội nghị.

        Tham dự Hội nghị có các Ủy viên Hội đồng khoa học và đại diện một số Ban/TT/Chi nhánh, Trung tâm Nghiên cứu và Trường Đào tạo cán bộ (cơ quan Thường trực HĐKH).

           TS. Trần Công Diệu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐKH đã thay mặt HĐKH trình bày báo cáo chi tiết về những kết quả đạt được, một số hạn chế của hoạt động NCKH năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, đồng thời đưa ra phương hướng, trọng tâm, những đề xuất tiếp tục đổi mới trong công tác NCKH năm 2014 và thời gian tiếp theo; nhấn mạnh những nội dung cần tiếp tục đổi mới như: Phấn đấu thực hiện 2-3 đề tài lớn, 1-2 tọa đàm chuyên sâu, gắn kết với những vấn đề thời sự của BIDV, tăng cường khuyến khích và ghi nhận các sáng kiến, cải tiến nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc.

           Hội nghị đã tập trung thảo luận các vấn đề: xem xét việc có nên tiếp tục lựa chọn/ đưa các văn bản chế độ vào Danh mục đề tài NCKH; xây dựng, phát triển đội ngũ nghiên cứu/cộng tác viên trong toàn hệ thống; nghiên cứu, điều chỉnh cơ cấu, thành phần HĐKH; tăng sự gắn kết của HĐKH hệ thống với các HĐKH cơ sở; v.v. Chủ tịch HĐKH đánh giá cao những nỗ lực đổi mới của HĐKH và thống nhất các ý kiến của UV HĐKH; kết luận, chỉ đạo một số công việc tiếp theo theo hướng đổi mới, đột phá trong công tác NCKH, cụ thể như sau:

            1. Thống nhất mục tiêu quan trọng nhất của công tác NCKH là phục vụ quản trị điều hành và hoạt động kinh doanh, gắn chặt với lợi ích của các đơn vị.

             2. Xác định, thống nhất trọng tâm công tác NCKH: (i) tập trung các đề tài giải quyết vấn đề thời sự tại BIDV; (ii) tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học trao đổi các vấn đề gắn kết chặt chẽ với hoạt động kinh doanh tại BIDV; (iii) nâng cao chất lượng đề tài qua việc xây dựng tiêu chí và phương thức đánh giá hiệu quả và “sức sống” của đề tài.

              3. Đối với nhóm đề tài là văn bản chế độ và sáng kiến, cải tiến: (i) tiếp tục xem xét văn bản chế độ là sản phẩm NCKH; tuy nhiên, cần có tiêu chí đánh giá đúng hơn, sàng lọc kỹ hơn căn cứ vào hàm lượng khoa học, tính sáng tạo của sản phẩm; (ii) tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh các phương thức vinh danh, nhân rộng, truyền thông đối với các sáng kiến, cải tiến tiêu biểu trong công việc;

            4. Xây dựng đội ngũ nghiên cứu/Cộng tác viên: tập hợp, phát huy sự say mê, tâm huyết nghiên cứu và sáng tạo của các thành viên HĐKH và toàn thể cán bộ trong toàn hệ thống.

             5. Tiếp tục tăng cường ứng dụng CNTT vào công tác NCKH; truyền thông, nhân rộng đề tài, chia sẻ kết quả nghiên cứu; tạo diễn đàn khoa học.

             6. Mở rộng hợp tác, tăng cường sự gắn kết giữa HĐKH hệ thống với các HĐKH cơ sở và các đơn vị nghiên cứu bên ngoài (cả trong và ngoài nước);

             7. Về cơ cấu HĐKH: Kiện toàn, xem xét thay đổi/hoàn thiện cơ cấu, thành phần HĐKH BIDV; tăng tính phản biện của các HĐKH.

                                                                                                                            Phòng Quản lý Khoa học

TIN BÀI KHÁC
JW Player goes here