TIN TỨC CHUNG
Tọa đàm khoa học "Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học tại BIDV"
 06/10/2014 09:31      
Làm thế nào để “Đẩy mạnh công tác Nghiên cứu khoa học tại BIDV” là chủ đề của buổi Tọa đàm khoa học được Thường trực Hội đồng khoa học BIDV (Trường Đào tạo cán bộ) tổ chức tại Chi nhánh Sở giao dịch I, ngày 10/4/2014. TS. Cấn Văn Lực – Chủ tịch HĐKH BIDV đã chủ trì buổi Tọa đàm.

Tham dự buổi Tọa đàm có các đồng chí là Chủ tịch/Phó Chủ tịch, Thư ký của Hội đồng Khoa học của các đơn vị trên địa bàn Hà Nội và một số đơn vị lân cận cùng đại diện một số Ban/Trung tâm của Trụ sở chính. Nội dung trao đổi tại Tọa đàm giúp cho các đơn vị, cá nhân có liên quan hiểu thêm về nội dung đổi mới và định hướng công tác nghiên cứu khoa học tại BIDV; các quy chế, quy định, quy trình liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học và cách thức sử dụng, khai thác Cổng thông tin nghiên cứu khoa học của BIDV...

Nhiều ý kiến tham gia trao đổi tại tọa đàm thể hiện sự tâm huyết và phản ánh đúng tình hình hoạt động, những khó khăn, vướng mắc trong công tác nghiên cứu khoa học tại các đơn vị. Kết thúc Tọa đàm, TS. Cấn Văn Lực đã đánh giá cao sự đổi mới trong công tác nghiên cứu khoa học cùng những kết quả đạt được trong trong 2 năm 2012-2013 của các đơn vị. TS. Cấn Văn Lực cũng chỉ rõ một số hạn chế trong công tác nghiên cứu khoa học toàn hệ thống và đưa ra các định hướng trong thời gian tới, nhằm tiếp tục nâng cao vai trò của Hội đồng Khoa học cơ sở và chất lượng nghiên cứu khoa học tại BIDV.

Trong tháng 5-6/2014, Hội đồng Khoa học BIDV sẽ tiếp tục tổ chức Tọa đàm cho các Hội đồng khoa học cơ sở phía Nam; đồng thời, tổ chức Hội nghị Hội đồng Khoa học BIDV để các thành viên Hội đồng Khoa học BIDV cùng bàn thảo và thống nhất các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu khoa học rộng khắp trong toàn hệ thống.


Đinh Thị Tuyết Nhung – P.QLKH
TIN BÀI KHÁC
JW Player goes here