Khóa đào tạo Kỹ năng quản trị cho các Lãnh đạo quy hoạch, tiền bổ nhiệm cấp Ban/Trung tâm/Đơn vị thành viên BIDV

Thực hiện chỉ đạo của Ban Lãnh đạo BIDV về việc tổ chức khóa đào tạo “Kỹ năng quản trị cho các Lãnh đạo quy hoạch, tiền bổ nhiệm cấp Ban/Trung tâm/Đơn vị thành viên BIDV” ;

Trên cơ sở danh sách học viên do Ban Tổ chức cán bộ cung cấp; Trường Đào tạo cán bộ BIDV trân trọng kính mời Anh/Chị tham dự khóa đào tạo nói trên với nội dung chương trình, cụ thể như sau:

 1.Thời gian: Khoá đào tạo gồm 06 ngày học; khai giảng vào 8h00 ngày 08/04/2013, bế giảng vào chiều ngày 13/04/2013

 2. Địa điểm: Trường Đào tạo cán bộ BIDV - Hà Nội.

 3. Các thông tin liên quan đến khóa đào tạo: trang tin nội bộ BIDV 

 4. Tài liệu: Phát trực tiếp cho học viên tại lớp học.

Trường Đào tạo Cán bộ BIDV