TIN TỨC CHUNG
BIDV vinh danh 15 sáng kiến cải tiến tiêu biểu năm 2015
 03/02/2016 04:05      

Bắt đầu từ năm 2013, bên cạnh việc đăng ký thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, BIDV bắt đầu triển khai việc đăng ký sáng kiến, cải tiến (SKCT) trong hệ thống. SKCT là những giải pháp kỹ thuật, quản lý, tác nghiệp hoặc các giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật có tính mới, khả thi và mang lại hiệu quả cho hoạt động của BIDV. Hàng năm, từ danh sách SKCT được các đơn vị đăng ký, Hội đồng khoa học BIDV sẽ thực hiện việc bình chọn những SKCT tiêu biểu nhằm mục tiêu vinh danh, quảng bá và đẩy mạnh ứng dụng các SKCTtrong hệ thống. Kết quả, trong 3 năm qua, mỗi năm có khoảng 60-70 SKCT được đăng ký, 11-15 SKCT tiêu biểu được bình chọn (xem hình).


Riêng trong năm 2015, các Ban/Trung tâm TSC và các Chi nhánh đã đăng ký tổng số 74 SKCT.Trong đó, Hội đồng khoa học BIDV đã bình chọn 15 SKCT tiêu biểu nhất trên cơ sở xem xét các tiêu chí về tính khoa học, sáng tạo, mức độ ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng.

Các SKCT tiêu biểu của năm thực sự là các cách làm mới, các ý tưởng kinh doanh mới, giải pháp khoa học hoặc ứng dụng mới về công nghệ có tính tiêu biểu, có khả năng ứng dụng cao trong hoạt động kinh doanh, quản lý và tác nghiệp tại BIDV. Các sáng kiến cải tiến tiêu biểu đã giúp nâng cao hiệu quả và giảm thời gian, giảm chi phí, giảm lỗi sai sót trong thực tiễn hoạt động tại các đơn vị. Bên cạnh đó, một số sáng kiến đã góp phần gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng và nâng cao thương hiệu, uy tín của BIDV, nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm dịch vụ của BIDV trên thị trường. Nhằm động viên, khuyến khích và ghi nhận nỗ lực của các cá nhân và đơn vị, BIDV đã quyết định tặng Giấy khen của Tổng Giám đốc cho 15 sáng kiến cải tiến tiêu biểu, bao gồm 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 09 giải Khuyến khích, với các mức tiền thưởng tương ứng là 20 triệu đồng, 15 triệu đồng, 12 triệu đồng và 10 triệu đồng. Các đơn vị là chủ của 15 sáng kiến cải tiến tiêu biểu này đã được Tổng Giám đốc vinh danh và tặng Giấy khen trong Hội nghị Tổng kết năm 2015 của BIDV. Ngoài ra, Tổng Giám đốc cũng chỉ đạo Trường ĐTCB chuyển danh sách các chủ sáng kiến và những người cộng sự cho Ban TCCB xem xét đặc cách nâng lương, quy hoạch, bổ nhiệm.

Để phổ biến và nhân rộng các sáng kiến đến các đơn vị trên toàn hệ thống, Tổng Giám đốc đã chỉ đạo các đơn vị chủ biên của 15 sáng kiến cải tiến tiêu biểu khẩn trương hoàn thiện Tài liệu hướng dẫn áp dụng gửi về Cơ quan Tường trực HĐKH – Trường Đào tạo cán bộ - trước ngày 10/01/2016.Trường Đào tạo cán bộ sẽ tổ chức các buổi tọa đàm phổ biến, giới thiệu về các sáng kiến cải tiến năm 2015 và kết nối để các đơn vị có thể chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm áp dụng sáng kiến trong thực tế.

Phòng Quản lý khoa học

 

TIN BÀI KHÁC
JW Player goes here