Công tác Tư vấn và Hợp tác quốc tế: Kết quả đạt được năm 2015 và Định hướng hoạt động năm 2016
Năm 2015 là năm hoạt động thứ 3 của Phòng Tư vấn Dịch vụ tài chính và Hợp tác quốc tế. Trải qua quá trình phấn đấu và nỗ lực, tập thể Phòng đã đạt được một số kết quả bước đầu, khẳng định định hướng thành lập phòng, góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của Trường ĐTCB đối với Ban Lãnh đạo và các đơn vị trong hệ thống BIDV trong hoạt động hợp tác quốc tế và tư vấn dịch vụ tài chính. Mời các bạn cùng chúng tôi điểm lại một số kết quả nổi bật về hoạt động của Phòng TVHTQT trong năm 2015.

Về hợp tác quốc tế, qua 3 năm, hoạt động của Phòng đã đi vào ổn định và định hình rõ ràng, từng bước tăng dần tính chuyên nghiệp cũng như mức độ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng nội ngành. Trong năm 2015, Phòng tiếp tục duy trì số lượng 14 khóa đào tạo, khảo sát, hội thảo có yếu tố nước ngoài, trong đó một số chương trình đã ghi dấu ấn tốt với Ban Lãnh đạo BIDV như Hội thảo quốc tế “Cộng đồng Kinh tế ASEAN – Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam”, khóa đào tạo Quản trị Ngân hàng quốc tế tại Thụy Sĩ, chương trình khảo sát nước ngoài của Lớp Lãnh đạo Ngân hàng tương lai. Bên cạnh đó, trong năm Phòng đã đón tiếp 10 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với Trường, duy trì và phát triển mới góp phần tăng cường và mở rộng hợp tác nước ngoài trong đào tạo.

Trong hoạt động tư vấn, có thể nói năm 2015 đánh dấu sự trưởng thành về số lượng và chất lượng tư vấn, với tổng số 6 đề án/báo cáo tư vấn so với mức bình quân 1 đề án/1 năm trong các năm trước. Điển hình có thể kể đến đề án nghiên cứu “Mô hình kinh doanh tại Chi nhánh BIDV” và Đề án “Thành lập Học viện/Đại học BIDV” với quy mô, phạm vi nghiên cứu rộng đã được Ban Lãnh đạo ghi nhận, đánh giá tốt và chỉ đạo Trường tiếp tục hoàn thiện, mở rộng phạm vi nghiên cứu.

Bước sang năm 2016, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam vừa ký kết nhiều Hiệp định thương mại song phương, đa phương quan trọng với các nước, BIDV sẽ ngày càng mở rộng các hoạt động liên kết, hợp tác với nước ngoài để tăng cường hội nhập, học hỏi kinh nghiệm, kiến thức từ các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước. Từ mục tiêu định hướng đó, trong năm 2016, Phòng TVHTQT sẽ tiếp tục duy trì các chương trình làm việc, tọa đàm, trao đổi... với đối tác truyền thống và tìm kiếm, phát triển các đối tác mới, mở rộng cơ hội hợp tác theo hướng tăng tính cạnh tranh và ngày một hiệu quả, thiết thực hơn, hướng tới việc xây dựng được các chương trình đào tạo liên kết quốc tế khi thành lập Học viện/Đại học BIDV (dự kiến vào giai đoạn 2019-2020). Cụ thể: Về hoạt động tổ chức các chương trình có yếu tố nước ngoài, tiếp tục triển khai các khóa đào tạo, khảo sát, hội thảo quốc tế trọng điểm như khóa Quản trị NHTM hiện đại dành cho Lãnh đạo cấp cao, đoàn khảo sát Lãnh đạo NH tương lai, các khóa đào tạo về NHBL, quản lý hiệu quả hoạt động NH...và tổ chức 01 Hội thảo quốc tế về chủ đề hội nhập.

Về hoạt động tư vấn dịch vụ tài chính, với mong muốn tiếp tục nâng cao chất lượng, đóng góp tích cực và thiết thực hơn cho BIDV, trong năm 2016, bên cạnh việc hoàn thiện tiếp 02 đề án đã thực hiện trong năm 2015, Phòng dự kiến sẽ triển khai thêm chương trình, dự án tư vấn, nghiên cứu hỗ trợ trực tiếp nhu cầu, hoạt động nghiệp vụ của các Ban, Trung tâm và các Chi nhánh thuộc BIDV, trong đó định hướng mảng nghiên cứu, khảo sát thị trường và tìm hiểu phân khúc khách hàng.

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc, sự hỗ trợ, phối hợp tích cực từ các đơn vị tại Trường và BIDV cùng sự nỗ lực, đoàn kết của các cán bộ trong Phòng, tập thể Phòng TVHTQT quyết tâm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao, đóng góp tích cực vào hoạt động của Trường ĐTCB và BIDV trong năm 2016.

                                                                             Phòng TVDVTC&HTQT