TIN TỨC CHUNG
Nghiệm thu đề tài NCKH "Chương trình phân loại nợ và tính trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tập trung"
 05/07/2016 09:39      

Ngày 11/05/2016, Trường Đào tạo cán bộ phối hợp với Ban Quản lý tín dụng tổ chức Hội thảo nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Chương trình phân loại nợ và tính trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tập trung”.

Tham dự Hội thảo có sự tham gia của đại diện các Ban/Trung tâm thuộc Trụ sở chính (Ban Kế toán, TT DVKH, Ban Quản lý hiệu quả hoạt động) và đại diện các chi nhánh BIDV.

Sau khi “Chương trình phân loại nợ và tính trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tập trung” được hoàn thành và chạy thử nghiệm lần đầu vào cuối năm 2014, Ban Quản lý tín dụng đã cập nhật những phản hồi từ phía Chi nhánh trong quá trình sử dụng để nâng cấp, sửa đổi, chạy thử nghiệm lần 2 từ tháng 12/2014 - 05/2015. Hiện nay, Chương trình đã được đưa vào vận hành song song trên toàn hệ thống, cơ bản đáp ứng tốt được những yêu cầu trong việc quản lý tín dụng tại Chi nhánh và Trụ sở chính, đảm bảo kết xuất báo cáo theo đúng thời hạn của NHNN.

Tại buổi hội thảo, TS. Trần Công Diệu nêu lên tầm quan trọng của công tác quản trị tín dụng trong Hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung và BIDV nói riêng; bên cạnh đó, đánh giá cao những nỗ lực của Ban Quản lý tín dụng trong việc thực hiện đề tài này. Ngoài những kết quả đạt được, thông qua buổi Hội thảo, Ban Quản lý tín dụng cũng nhận phản hồi từ phía các đơn vị thụ hưởng, qua đó phối hợp với với Trung tâm Công nghệ thông tin nâng cấp tính năng, giao diện và có hướng dẫn cụ thể những điểm mới được nâng cấp tới tất cả các đơn vị trên toàn Hệ thống.

Lưu Minh Trí

 

TIN BÀI KHÁC
JW Player goes here