DANH MỤC ĐỀ TÀI
Danh sách các đề tài NCKH cấp hệ thống đã được HĐKH nghiệm thu ngăm 2012
 21/02/2013 08:37      

TÊN ĐỀ TÀI

ĐƠN VỊ 
CH
BIÊN

Giải pháp nâng cao kết quả định hạng tín nhiệm gắn với kế hoạch tái cơ cấu và định hướng phát triển của BIDV

Ban KHPT

Lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược trong quá trình cổ phần hoá NHTM Nhà nước và đề xuất đối với thực tiễn triển khai tại BIDV

Ban CPH

Chương trình báo cáo quản trị Ngân hàng và danh mục một số tài sản sinh lời

Ban ALCO

Xây dựng giải pháp cải tiến cách thức thanh toán các cam kết theo L/C tại BIDV

TTTN&TTTM

Quy định về cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong phục vụ khách hàng tại Hội sở chính

Trung tâm DVKH

Quy định tác nghiệp tài trợ thương mại

TTTN&TTTM

Áp dụng phương pháp bảo mật xác thực hai yếu tố đối với hệ thống ngân hàng cốt lõi của BIDV

Ban Công Nghệ

Hệ thống chỉ tiêu xếp loại hoàn thành nhiệm vụ KHKD hàng năm các đơn vị thành viên

Ban KHPT

Đo lường sự hài lòng của chi nhánh đối với các đơn vị tại Trụ sở chính

Ban QLRR TT&TN

Chế độ chứng từ kế toán NHĐT&PTVN

Ban Kế toán

Quy định xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể trong hoạt động tác nghiệp tại BIDV

Ban QLRR TT&TN

Đề án phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ BIDV giai đoạn 2009 - 2012, tầm nhìn đến 2015

Ban PTSPBL&MKT

Quy định về giao dịch kinh doanh ngoại tệ tại Hội sở chính NHĐT&PTVN

Ban NVKDTT
Ban Vốn &KDV

Quy chế kiểm tra, kiểm soát hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Ban kiểm soát

Sửa đổi, bổ sung quy định định giá chuyển vốn nội bộ và nâng cấp, chỉnh sửa chương trình định giá chuyển vốn nội bộ (FTP) của Ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam

Ban ALCO

Chương trình quản lý ấn chỉ

Ban Tài chính

Quy chế lựa chọn và phối hợp thực hiện định hạng tín nhiệm

Ban ĐCTC

Quy định về trình tự, thủ tục cho vay các dự án trung dài hạn theo hình thức đồng tài trợ

Ban QHKH DN

Xây dựng chương trình quản lý hồ sơ TFC

TTTN&TTTM

Sản phẩm cho vay mua ô tô đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình

Ban PTSPBL&MKT

Chuẩn hoá sản phẩm cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà, đất đối với cá nhân và hộ gia đình

Ban PTSPBL&MKT

Nghị quyết của HĐQT về phân cấp thẩm quyền trong hoạt động huy động vốn, cấp tín dụng, bảo lãnh phát hành/thanh toán trái phiếu, đầu tư công cụ nợ, cấp hạn mức giao dịch đối với khách hàng

Ban QLRR TD

Xây dựng Đề án tái chuyển đổi BIDV theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Ban Kế hoạch
 Phát triển

Xây dựng chương trình báo cáo thông tin tín dụng theo quyết định số 51/2007/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN

Ban KHPT
Ban TTQL&HT ALCO

Chương trình quản trị dữ liệu phục vụ quản trị điều hành và quản lý khách hàng tại Chi nhánh Gia Lai

Chi nhánh Gia Lai

Chương trình khuyến mãi tích lũy điểm dành cho khách hàng tham gia gửi tiền tịa BIDV với tên gọi "Gửi tiền lâu dài, Thần tài gõ cửa"

Chi nhánh Gia Lai

Chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ Ngân hàng tại BIDV với tên gọi "Khách hàng thân thiết"

Chi nhánh Gia Lai

Quy định cho vay đầu tư phát triển cây cao su tại Vương quốc Campuchia

Chi nhánh Gia Lai

Phương pháp quản lý rủi ro lãi suất qua khe hở nhạy cảm lãi suất trong hoạt động kinh doanh của BIDV
Tên mới: Quy định quản lý rủi ro lãi suất

Ban TTQL&HT Alco

Xây dựng chương trình báo cáo thống kê theo thông tư 21/2010/TT-NHNN

Ban TTQL&HT Alco

Cải tiến công tác xác thực chữ ký uỷ quyền của BIDV

TTTT

Xây dựng chương trình hạch toán GL tự động theo bảng kê tại Hội sở chính

Ban Kế toán

Quy định quản lý và vận hành Swift Alliance

TTTT

Quy định chiết khấu miễn truy đòi bộ chứng từ xuất khẩu theo LC

Ban PTSP&TTTM

Xây dựng hệ thống quản lý người sử dụng tập trung

TT CNTT

Quy định đánh giá xếp hạng và xác lập hạn mức cho khách hàng trong giao dịch hàng hóa tương lai

Ban QLRR TT&TN

Quy định về giao nhận tiền mặt ngoại tệ tại trụ sở ngân hàng trong hoạt động xuất nhập khẩu với ngân hàng nước ngoài
Tên mới: Quy định xuất, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt

Ban Tài chính

Tài trợ xuất khẩu đối với doanh nghiệp dệt may, da giầy

Ban PTSP&TTTM

Quy định quản lý vận hành hệ thống quản lý tập trung các kết nối từ mạng Internet vào hệ thống CNTT của BIDV

Ban Công Nghệ

Xây dựng quy định Quản lý phần mềm

Ban Công Nghệ

Quy định lưu trữ chứng từ kế toán tại NHĐT&PTVN

Ban Kế toán

Hướng dẫn sử dụng và hạch toán theo dõi quản lý ấn chỉ tại NHĐT&PTVN

Ban Kế toán

Luân chuyển, kiểm soát, tập hợp chứng từ tại Hội sở chính và các chi nhánh

Ban Kế toán

Quy chế về phân cấp thẩm quyền người đại diện vốn góp tại Công ty CP Bảo hiểm BIDV

Ban Đầu tư

Quy định quản lý rủi ro tác nghiệp

Ban QLRR TT&TN

Xây dựng chương trình số hóa và quản lý chứng từ kế toán

Trung tâm CNTT

Quy chế đầu tư (ban hành mới)

Ban Đầu tư

Chính sách bảo mật CNTT của BIDV

Ban Công Nghệ

Hướng dẫn triển khai bảo lãnh thanh toán thuế xuất 
nhập khẩu

Ban PTSP&TTTM

Tài trợ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

Ban PTSP&TTTM

Thanh toán hóa đơn offine

Ban PTNH bán lẻ

Nâng cấp chương trình TTHĐ tập trung, tích hợp với hệ thống SIBS

Ban PTNH bán lẻ

Quy định về Phân cấp và giới hạn trong quản trị và điều hành Công ty Cho thuê tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Ban Đầu tư

Sản phẩm Đầu tư tiền gửi tự động

Ban PTSP&TTTM

Quy chế về phân cấp thẩm quyền người đại diện vốn góp tại Công ty CP Chứng khoán BIDV

Ban Đầu tư

“Biên soạn tài liệu 55 năm hoạt động kiểm tra, kiểm soát của BIDV”

Ban KT&GS

“Chuyên đề mô hình tổ chức, đào tạo và mạng lưới BIDV 1957-2012”

Ban TCCB
Nhóm biên soạn

Biên soạn tài liệu "Hoạt động Công nghệ thông tin BIDV 20 năm phát triển và trưởng thành (1991 - 2011)

Trung tâm CNTT

Hoạt động đầu tư vốn góp, liên doanh và mua cổ phần của BIDV trong quá trình hội nhập và phát triển

Ban Đầu tư

Nâng cấp và phát triển sản phẩm mới trong phân hệ chuyển tiền

Trung tâm Thanh toán

Xây dựng mô hình dự báo rủi ro tín dụng dựa trên việc nghiên cứu các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính trọng yếu

Sở giao dịch I

Đề án chuyển đổi Trung tâm đào tạo thành Trường Đào tạo cán bộ BIDV

Trường ĐTCB

55 năm sự nghiệp Đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (1957 - 2012)

Trường ĐTCB


TIN BÀI KHÁC
 
JW Player goes here