Khóa tập huấn: “Nghiệp vụ chuyển tiền quốc tế cơ bản”

1. Mục tiêu khóa học.

- Học viên nắm vững các nội dung cơ bản về nghiệp vụ CTQT.

2. Đối tượng: Cán bộ mới làm nghiệp vụ CTQT, cán bộ phòng KHDN/KHCN, phòng GDKHDN/GDKHCN.

4. Thời gian đào tạo :

TT

Lớp

Thời gian

Địa điểm

1

1

19/09 – 20/09/2014

TP.HCM

2

2

22/09 – 23/09/2014

3

1

02/10 – 03/10/2014

Hà Nội

4

2

13/10 – 14/10/2014

5. Số lớp, số lượng học viên/lớp:

- Dự kiến 04 lớp, (trong trường hợp số lượng học viên đăng ký một trong hai lớp mỗi miền không đủ cơ cấu tổ chức lớp,Trường ĐTCB sẽ gộp 2 lớp để triển khai cùng một đợt vào thời gian tổ chức lớp 1 của mỗi miền).

- Số lượng học viên: Dự kiến 40 học viên/lớp.

6Hình thức đào tạo và kiểm tra:

- Hình thức đào tạo: Đào tạo tập trung.

- Kiểm tra: Kiểm tra trực tuyến

7. Học phí:

-Chi phí đào tạo dự kiếnTheo qui định hiện hành của BIDV.

Trường Đào tạo cán bộ BIDV