HỘI THẢO
Hội thảo “Phân tích, dự báo môi trường kinh doanh của thế giới & Việt Nam năm 2015; đề xuất giải pháp đối với BIDV”
 18/11/2014 10:40      

Theo đánh giá triển vọng kinh tế thế giới của nhiều tổ chức uy tín trong và ngoài nước, các hoạt động kinh tế trên thế giới cũng như ở Việt Nam trong những tháng cuối năm 2014 và đầu năm 2015 dù có nhiều dấu hiệu khả quan nhưng không tránh khỏi khó khăn, trở  ngại và có những ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phục hồi nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, việc phân tích, dự báo về các tác động của môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế thực sự cần thiết và được xem là một hoạt động thường xuyên tại BIDV.

Trên cơ sở đó, Trường Đào tạo Cán bộ (ĐTCB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức thành công Hội thảo “Phân tích, dự báo môi trường kinh doanh của thế giới & Việt Nam năm 2015; đề xuất giải pháp đối với BIDV” vào ngày 10/11/2014 tại Hà Nội.


Được sự quan tâm, tham dự và phát biểu về các định hướng lớn của Tổng Giám đốc đối với BIDV; đồng thời là sự tham gia nhiệt tình, tâm huyết của các diễn giả, chia sẻ những thông tin, nhận định quý báu, thú vị; đặc biệt là sự ủng hộ, tham dự và trao đổi của Đại diện là lãnh đạo và cán bộ liên quan của các Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính, các chi nhánh trên địa bàn Hà Nội và một số đơn vị ngoài địa bàn Hà Nội có quan tâm (CN Quảng Ninh, Bắc Hưng Yên, Hà Nam, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, v.v.), Trung tâm Nghiên cứu, Trường Đào tạo cán bộ và các cán bộ chi nhánh hiện đang dự khóa đào tạo Lãnh đạo Ngân hàng tương lai – đối tượng 1.

Hội thảo đã cung cấp thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo về tình hình kinh tế-tài chính thế giới & Việt Nam 2014-2015; tạo diễn đàn cho việc trao đổi, thảo luận giữa các chuyên gia kinh tế, đại diện lãnh đạo các Ban/Trung tâm/ Chi nhánh; từ đó nhận định rõ tình hình kinh tế-tài chính trong và ngoài nước, xác định rủi ro, thách thức và đề xuất một số giải pháp ứng phó, cũng như định hướng phát triển kinh doanh cho BIDV trong năm 2015.

Các nhóm giải pháp đối với BIDV sẽ được các đơn vị liên quan nghiên cứu, đưa các nội dung kiến nghị, đề xuất trong quá trình xây dựng kế hoạch kinh doanh 2015 và kế hoạch chiến lược 2015-2019; đồng thời, định kỳ theo dõi tiến độ, hiệu quả triển khai của các giải pháp được thống nhất và phê duyệt.

Hội thảo đã đạt được các mục tiêu đề ra, được xem là một trong những hội thảo nội bộ thường niên của BIDV góp phần phục vụ công tác quản trị điều hành; đặc biệt, hỗ trợ Ban Lãnh đạo BIDV xây dựng kế hoạch, giải pháp kinh do-anh phù hợp, nâng cao nhận thức, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ chủ chốt trong công tác nghiên cứu, trao đổi, phục vụ chuyên môn, đặc biệt là khâu lập kế hoạch kinh doanh.

Đinh Thị Tuyết Nhung – P.QLKH


TIN BÀI KHÁC
JW Player goes here