HỘI THẢO
Hội thảo kết hợp nghiệm thu đề tài “Xây dựng chương trình chiết xuất số liệu hoạt động của các đơn vị trực thuộc (PGD/QTK)” và “Xây dựng chương trình phần mềm Quản lý nghiệp vụ thẻ”
 15/01/2015 10:29      

Ngày 10/12/2014,Trường Đào tạo cán bộ đã tổ chức Hội thảo kết hợp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng chương trình chiết xuất số liệu hoạt động của các đơn vị trực thuộc (PGD/QTK)” và “Xây dựng chương trình phần mềm Quản lý nghiệp vụ thẻ” do TS.Trần Công Diệu - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng khoa học BIDV (HĐKH) chủ trì.

Tham dự Hội thảo có gần 60 đại biểu gồm một số Thành viên HĐKH , đại diện lãnh đạo/cán bộ công tác tại phòng Kế hoạch tổng hợp và nghiệp vụ Thẻ của 25 chi nhánh BIDV trên địa bàn Hà Nội và một số đơn vị các khu vực lân cận. Hội thảo đã thực sự trở thành một diễn đàn giúp cho đơn vị chủ biên (Ban Kế hoạch chiến lược, Trung tâm Thẻ), các đơn vị phối hợp và thụ hưởng sản phẩm đề tài có cơ hội trao đổi ý kiến, thảo luận trực tiếp; thống nhất phương án và nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện. Tại Hội thảo, các đại biểu đã phản ánh những thuận lợi cũng như những khó khăn đơn vị gặp phải trong quá trình sử dụng các sản phẩm đề tài; bên cạnh đó, đơn vị chủ biên đã hướng dẫn các đơn vị có thể khai thác tối đa các tính năng mới được cập nhật của sản phẩm; trao đổi và thống nhất hướng xử lý tiếp theo để nâng cấp và hoàn thiện sản phẩm, nhằm tăng năng suất lao động của các đơn vị cũng như tạo công cụ giúp cán bộ tác nghiệp có điều kiện tốt hơn để thực hiện nhiệm vụ công tác được giao.

Hội thảo đã đạt được kết quả đề ra; đồng thời, còn là dịp để các lãnh đạo, cán bộ liên quan đến công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh và nghiệp vụ thẻ của các đơn vị trong hệ thống có điều kiện gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp tục khuyến khích và đẩy mạnh hơn nữa phong trào nghiên cứu khoa học rộng khắp trên toàn hệ thống.

Phòng Quản lý khoa học

TIN BÀI KHÁC
JW Player goes here