THÔNG TIN KHẢO THÍ
BIDV tổ chức thành công cuộc thi quản lý 2016
 06/09/2016 02:42      

Ngày 21/8/2016, BIDV đã tổ chức thành công cuộc thi Kỹ năng quản lý cho 1335 thí sinh quy hoạch chức vụ Trưởng phòng và Phó phòng Ban/Trung tâm/ Chi nhánh trong toàn hệ thống tại 3 điểm Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.Các thí sinh được đánh giá trên các lĩnh vực hiểu biết về Kế hoạch chiến lược, Chính sách nhân sự, kiến thức và năng lực Quản lý. Mỗi một năng lực là một hành trang nhỏ sẽ luôn được thí sinh mang theo trong nghề quản lý.

Để đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong cuộc thi, BIDV đã thành lập các Tổ công tác độc lập và chuyên biệt như Tổ xây dựng Đề thi, Tổ sao in, Tổ coi thi và Tổ chấm thi. Các Tổ thực hiện công việc mang tính “bảo mật” cao dưới sự giám sát của Ban Tổ chức cán bộ và Ban Kiểm tra giám sát.

Các Trưởng điểm thi, cán bộ Giám sát và cán bộ tham gia kiểm tra tại Hội trường thi đều đảm bảo sự nghiêm túc và bình đẳng. Sau cuộc thi, việc chấm thi trắc nghiệm trên máy cũng được thực hiện nhanh gọn và bảo mật đối với kết quả thi của từng cán bộ.

Cuộc thi đã gợi mở những vấn đề cần lưu ý và cách thức xử lý tình huống trong công việc quản lý nhằm hướng đến việc tạo cơ hội và phát triển nhân viên. Xin chúc mừng và chúc thành công đến các nhà quản lý trẻ của BIDVNăng lực

Lương Lan

TIN BÀI KHÁC
JW Player goes here