THÔNG TIN KHẢO THÍ
Đánh giá, đo lường mức độ tiếp thu kiến thức, kỹ năng của học viên sau khóa đào tạo “Kỹ năng truyền lửa và tạo động lực cho nhân viên”
 10/10/2016 03:30      

Nhằm giúp cho các Trưởng, phó phòng Ban/TT/Chi nhánh BIDV nắm bắt được tâm lý nhân viên, biết cách truyền lửa và tạo động lực cho nhân viên làm việc với năng lượng tích cực, Trường ĐTCB đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo tập trung trên toàn hệ thống khóa đào tạo “Kỹ năng truyền lửa và tạo động lực cho nhân viên” tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, khóa học diễn ra 2 ngày với hơn 80 học viên tham dự, nội dung đào tạo liên quan đến cách truyền lửa, tạo động lực cho nhân viên trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập sâu rộng.                            Hình ảnh lớp học tại Hà Nội


Sau khi kết thúc khóa học, Phòng Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo Trường ĐTCB đã tiến hành kiểm tra kiến thức, kỹ năng của học viên trước và sau khi đào tạo.

Kết quả kiểm tra như sau:

86.25% số lượng học viên có kết quả sau đào tạo tốt hơn trước đào tạo

So với điểm kiểm tra trước đào tạo, điểm kiểm tra sau đào tạo tập trung nhiều về vùng điểm giỏi, không có học viên nào đạt dưới 6/10 điểm; giá trị trung vị dịch chuyển từ điểm 7 lên điểm 9; điểm có tần số lớn nhất trước đào tạo là 7/10, sau đào tạo là 10/10,có 57,5% học viên đạt điểm tuyệt đối ở bài kiểm tra sau đào tạo.

 Điểm trung bình của lớp học tăng từ 7,48 lên tới 9,43 sau 2 ngày học. Mức độ đồng đều về kiến thức tiếp thu giữa các học viên cũng được cải thiện rất nhiều, thể hiện qua độ biến thiên giảm từ 0,166 trước đào tạo còn 0,087 sau đào tạo, điểm của học viên không chênh nhau nhiều ở bài kiểm tra cuối khóa học.

Hệ số Learning gain đo lường mức độ tiếp thu kiến thức mới trên lượng kiến thức còn thiếu của học viên trước đào tạo đạt 77,38% chứng tỏ học viên tiếp nhận lượng kiến thức mới lên tới 77,38% (giả định toàn bộ lượng kiến thức đào tạo trong khóa học là 100%).

So sánh kết quả giữa khu vực Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Trước đào tạo, tỷ lệ trung bình trả lời đúng các câu hỏi của học viên lớp Hà Nội là 63% thấp hơn lớp TP.HCM (66.8%), tuy nhiên điểm của học viên khu vực Hà Nội lại đồng đều hơn (độ biến thiên điểm học viên lớp Hà Nội là 0,13; lớp TP. HCM là 0,196).

Sau đào tạo, tỷ lệ trung bình trả lời đúng các câu hỏi tại TP. HCM là 85,5%, học viên khu vực Hà Nội là 80,5%.

Kết quả trên cùng với những ý kiến đánh giá, đóng góp của học viên là thông tin quý giá giúp những người làm công tác đào tạo như chúng tôi xây dựng những chương trình đào tạo sát thực và hiệu quả hơn. Xin cảm ơn các anh chị lãnh đạo và các bạn học viên đã luôn đồng hành và ửng hộ chúng tôi.

 

Phòng Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo

TIN BÀI KHÁC
JW Player goes here