THÔNG TIN KHẢO THÍ
Hội nghị áp dụng Khung năng lực tại BIDV
 21/11/2016 09:51      

Nhằm mục đích truyền thông mạnh mẽ và rộng rãi hơn về bộ tài liệu khung năng lực và phương thức áp dụng khung năng lực tại BIDV, ngày 8/11/2016 dưới sự chủ trì của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thiên Hoàng, BIDV đã tổ chức thành công Hội thảo Áp dụng Khung năng lực cho khu vực Hà Nội. Đã có hơn 200 cán bộ thuộc các Ban/TT Trụ sở chính, các chi nhánh thuộc hệ thống BIDV và học viên của lớp Lãnh đạo Ngân hàng tương lai khóa 5 tham dự.Hội nghị đã tạo một diễn đàn để trao đổi, chia sẻ ý nghĩa, nội dung bộ tài liệu khung năng lực cũng như định hướng kế hoạch và phương thức áp dụng trong công tác quản trị nhân sự tại BIDV. Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đã chia sẻ kinh ng-hiệm và đặt câu hỏi xoay quanh các vấn đề như khu-ng năng lực cho vị trí chuyên gia và lộ trình áp dụng cụ thể tại các đơn vị. Đại diện Tổ công tác xây dựng khung năng lực và Ban TCCB đã xác định sẽ có lộ trình áp dụng cụ thể cho từng Ban/TT Trụ sở chính, các chi nhánh cũng như các đơn vị liên quan, đồng thời; BIDV đang triển khai xây dựng các yêu cầu cụ thể và các cơ chế chính sách cho 23 vị trí chuyên gia tại 13 Ban/TT Trụ sở chính.

Tổng kết Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thiên Hoàng đã đưa ra ý kiến chỉ đạo triển khai liên tục và lâu dài việc áp dụng khung năng lực tại BIDV, liên tục cập nhật tài liệu khung năng lực theo mô hình mới của Ngân hàng, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan cần chủ động phối hợp với Tổ công tác xây dựng khung năng lực trong việc nghiên cứu, truyền thông và hướng dẫn cho cán bộ. Tiếp theo thành công tại Hà Nôi, Hội nghị cũng được tổ chức tại TP.HCM vào ngày 15/11/2016.

Nguyễn Hà Linh

Phòng Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo

TIN BÀI KHÁC
JW Player goes here