THÔNG TIN KHẢO THÍ
Đánh giá, đo lường mức độ áp dụng của học viên sau khóa đào tạo “Kỹ năng thu hồi nợ hiệu quả”
 04/05/2016 10:14      

Nhằm trang bị cho học viên các kiến thức về quản lý khoản vay và nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo rủi ro, các kinh nghiệm thu hồi nợ tại BIDV, bắt đầu từ năm 2013, Trường ĐTCB đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo tập trung trên toàn hệ thống khóa học “Kỹ năng thu hồi nợ hiệu quả”. Khóa học đã được các học viên đánh giá rất cao về tính hữu ích và thiết thực với công việc. Để đánh giá mức độ áp dụng kiến thức và kỹ năng của Học viên sau khi tham dự khóa đào tạo, Phòng Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo Trường ĐTCB đã tiến hành khảo sát các học viên tham dự khóa đào tạo trong tháng 6/2015 để đo lường mức độ ứng dụng của học viên vào công việc thực tế.

Kết quả khảo sát như sau:

Kết quả học viên tự nhận xét

80% số học viên nhớ nhiều và rất nhớ các nội dung được đào tạo.

97,7% số học viên đã áp dụng kiến thức được học vào công việc thực tế.

80% số học viên chọn câu trả lời “nhớ tương đối” và “rất nhớ” đối với các nội dung đào tạo. Kết quả câu hỏi gợi nhớ kiến thức
Để đánh giá một cách khách quan hơn về mức độ nhớ kiến thức của học viên, Trường đã tiến hành khảo sát bằng hai loại câu hỏi: câu hỏi học viên tự đánh giá về mức độ nhớ của bản thân và đưa ra một số câu hỏi kiểm tra kiến thức trong bài kiểm tra post-test để học viên trả lời.

• Tỷ lệ trả lời đúng các câu hỏi gợi nhớ kiến thức tại thời điểm tiến hành khảo sát trung bình là 35,07% so với thời điểm ngay sau khi kết thúc khóa học với 31,93%. Do sau khóa học, học viên đã áp dụng kiến thức này trong công việc nhiều nên nhớ hơn.

Kết quả lãnh đạo trực tiếp của học viên nhận xét

86,2% lãnh đạo đánh giá nhân viên làm việc hiệu quả hơn

100% lãnh đạo đánh giá học viên có sự chuyển biến tích cực trong ít nhất 1 chỉ tiêu kinh doanh

69,5% lãnh đạo lựa chọn phương án “tác động nhiều” và “tác động rất nhiều” khi được hỏi về mức độ tác động của khóa đào tạo đối với chất lượng công việc của học viên.

49,6% lãnh đạo cho biết học viên có sự thay đổi một cách tích cực ở các chỉ tiêu kinh doanh. Cụ thể, chỉ tiêu “Tỷ lệ nợ xấu được thu hồi/ tổng nợ xấu cá nhân quản lý” có 31,9% lãnh đạo lựa chọn, chỉ tiêu “Thời gian xử lý các thủ tục pháp lý liên quan tới hợp đồng, xử lý tài sản đảm bảo, khởi kiện” và “Số khách hàng phát sinh nợ xấu mới” có sự thay đổi rõ rệt hơn, với tỷ lệ Lãnh đạo lựa chọn lần lượt là 61,7% và 55,3%.

Kết quả này là động lực giúp những người làm công tác đào tạo chúng tôi xây dựng những chương trình đào tạo sát thực và bổ ích hơn. Xin cảm ơn các anh chị lãnh đạo và các bạn học viên đã luôn đồng hành và ửng hộ chúng tôi.

Phòng Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo.

 

TIN BÀI KHÁC
JW Player goes here