Giới thiệu Ban Giám đốc

Tiến sĩ CẤN VĂN LỰC

Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV
Giám đốc Trường đào tạo Cán bộ
Tiến sĩ Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Tài chính

Ông Cấn Văn Lực là chuyên gia Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Trường Đào tạo Cán bộ BIDV. Ông có một nền tảng vững mạnh về ngân hàng tài chính: nghiên cứu sinh tại Đại học Boston, Hoa Kỳ; nghiên cứu viên sau tiến sĩ tại trường Harvard Kenedy và học giả danh dự của Quỹ tiền tệ quốc tế và Cục dự trữ liên bang. Ông cũng tham gia viết bài cho các tạp chí tài chính quốc tế và là diễn giả của nhiều cuộc hội thảo các chương trình bình luận trên truyền hình.Ông MAI ĐÌNH ĐOÀI
Phó giám đốc thứ nhất


Ông Mai Đình Đoài phụ trách mảng công nghệ thông tin,Tài chính Kế toán, Tổ chức Đào tạo và Hành chính của Trường đào tạo. Ông có 29 năm kinh nghiệm làm việc tại BIDV, chuyên sâu về công nghệ thông tin.Tiến sĩ TRẦN CÔNG DIỆU

Phó giám đốc

Tiến sĩ kinh tế

Ông Trần Công Diệu phụ trách mảng Kế hoạch Đào tạo và Quản lý Khoa học. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng và đặc biệt có 12 năm kinh nghiệm trong quản lý khoa học và đào tạo. Ông tham gia giảng dạy văn hóa doanh nghiệp và kỹ năng mềm.Tiến sĩ NGUYỄN XUÂN QUANG

Phó Giám đốc

Tiến sĩ Kinh tế ứng dụng, đại học Antwerp

Trước khi trở thành Phó giám đốc Trường đào tạo cán bộ ông Nguyễn Xuân Quang là Phó khoa Học viên Ngân hàng. Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác đào tạo ngành ngân hàng. Hiện tại ông đang phụ trách mảng Khảo thí - Đánh giá chất lượng đào tạo và Tư vấn – Hợp tác Quốc tế tại Trường.